Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το 2022-2023

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2022-2023. Δείτε τις αποφάσεις για:

 1. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 
 2. ΚΕΓ 
 3. ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
 4. ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ 
 5. ΑΡΜΕΝΙΚΟΣ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
 6. ΔΟΑΤΑΠ 
 7. ΕΟΠΠΕΠ
 8. ΙΚΥ 
 9. ΙΕΠ 
 10. ΠΕ-86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 11. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2022- 2023

Ενημέρωση: 17/6/2022:

 1. Ανανεώσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γεν. Γραμματεία Επαγγ. Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
 2. Ανανεώσεις Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία), οι οποίοι υπηρετούν ως στελέχη εκπαίδευσης και Διευθυντής ΔΙΕΚ και επανατοποθέτησή τους σε θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων.
 3. Νέες Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία) και στη Γεν. Γραμματεία Επαγγ. Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας.
 4. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής στο ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία)
 5. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ (Κεντρική Υπηρεσία).

Ενημέρωση: 21/6/2022:

Ενημέρωση: 6/7/2022:

Για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, Μουσικά και Καλλιτεχνικά και ΚΕΔΑΣΥ/ΣΜΕΑΕ δείτε εδώ

Συνεχής ενημέρωση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας