ΦΕΚ 3004/2022 με τα μέτρα από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Το ΦΕΚ 3004 τ.Β’ (14-6-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 06:00 μέχρι την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 και ώρα 06:00».

Δείτε το ΦΕΚ