Εγκύκλιος σχετικά με έγκριση παράλληλης στήριξης και στήριξη από ΕΒΠ ή σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023

Αναρτήθηκε η εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών:

α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης συνεκπαίδευσης,

β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή,

…μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Αναλυτικά οι διαδικασίες στην εγκύκλιο ΑΔΑ: Ω2ΨΗ46ΜΤΛΗ-ΛΔ9