Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια, η προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων Διευθυντών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 2025. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) αίτηση, επιλέγοντας με σειρά προτεραιότητας μέχρι πέντε (5) Δημόσια Ι.Ε.Κ. σε όλη την επικράτεια.

Οι θέσεις αφορούν τα Δ.ΙΕΚ. Ξάνθης, Αίγινας, Ζίτσας, Κόνιτσας, Λευκάδας, Χαλκιδικής, Αποκορώνου, Νάξου, Μεγαλόπολης, Στεμνίτσας, Τρυφιλίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και λήγει 13/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00.

Δείτε την προκήρυξη στη Δι@ύγεια