Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων», στρατεύσιμων και των μαθητών/τριών που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα»

Σχετικά με την αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών Δ/θμιας Εκπ/σης και των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γυμνάσιο, Γυμνάσιο ΕΑΕ και Γυμνάσιο ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εφαρμόζεται το άρθρο 14 του π.δ. 126/2016 (Α’ 211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών στο Γενικό Λύκειο και Λύκειο ΕΑΕ, εφαρμόζεται το άρθρο 113 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4692/2020 (Α ́ 111) και την παρ.2 του άρθρου 163 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Όσον αφορά στην αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών/τριών στην Α’ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου και Α’ τάξη Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, εφαρμόζεται το άρθρο 136 του ν.4610/2019 (Α’ 70), όπως ισχύει.

Οι μαθητές/τριες Γυμνασίου, Γυμνασίου ΕΑΕ, Γυμνασίου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, Γενικού Λυκείου, Λυκείου ΕΑΕ, Επαγγελματικού Λυκείου και Λυκείου ΕΝΕΕΓΥ-Λ, που έχουν ενταχθεί στα «Διαδικτυακά Τμήματα» για το σχολικό έτος 2021-2022, θα συμμετέχουν δια ζώσης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις που θα διεξαχθούν στις σχολικές μονάδες, στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι/ες.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων κατά τη διεξαγωγή των προαγωγικών/απολυτηρίων εξετάσεων να μεριμνήσουν για την πιστή τήρηση των μέτρων που αφορούν στον κορωνοϊό.

Δείτε το έγγραφο

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση