Πρόσβαση μαθητών/τριών πασχόντων από σοβαρές ασθένειες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%

Η Φ.153/ 52642 /Α5/10-5-2022 απόφαση με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Φ.253/143554/Β6/2010 (ΦΕΚ 1794 Β’) «Πρόσβαση στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’).»

Δείτε τη νέα ΥΑ

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...