ΦΕΚ 1547/2022 με τα μέτρα από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

Το ΦΕΚ 1547τ.Β΄ (2-4-2022) με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00 μέχρι και τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 06:00».

Δείτε το ΦΕΚ