Νέα εγχειρίδια χρήσης της πύλης MySchool

Το myschool είναι ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη μηχανογραφική υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των διοικητικών δομών της εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια. Σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγοί χρήσης της πύλης myschool, έχουν επικαιροποιηθεί πρόσφατα και μπορείτε να τους συμβουλεύεστε για την επίλυση σχετικών αποριών.

Εγχειρίδιο Χρήσης myschool για Σχολικές Μονάδες – 115 σελίδες (ενημερώθηκε 25.2.2022)

Εγχειρίδιο Χρήσης myschool για Διευθύνσεις (ΔΔΕ και ΔΠΕ) – 70 σελίδες (ενημερώθηκε 25.2.2022)

Εγχειρίδιο Χρήσης myschool για Περιφερειακές Διευθύνσεις – 43 σελίδες (ενημερώθηκε 17.3.2022)

Δείτε ακόμη:

Οδηγός Ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων

GDPR και θέματα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα