Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη τριήμερη εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, στη Μεσσήνη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι τη Δευτέρα 28-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερα στο σχετικό έγγραφο του Μουσικού Σχολείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση