Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής, στα Ιωάννινα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπης μορφής) σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή Ταχυδρομική Εταιρεία στον Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 10:00 π. μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου και Λ.Τ. Βασιλικής