Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Βασιλικής, σε Ιωάννινα – Ζαγόρι

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πρωτότυπης μορφής) σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία στον Διευθυντή του Γυμνασίου και Γ.Λ.Τ. Βασιλικής το αργότερο μέχρι την Πέμπτη (ανακοινοποιήθηκε) Τρίτη 22-3-2022 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Περισσότερα στο έγγραφο του Γυμνασίου Βασιλικής