Το ΦΕΚ 891/2022, με τα μέτρα από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

Το ΦΕΚ 766 τ.Β΄ (18-2-2022) με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00».

Δείτε το ΦΕΚ