Εγκύκλιος για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις

– μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23 & ΠΕ30)

δ) ειδικών κατηγοριών

ε) αμοιβαίες μεταθέσεις και

– μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών

γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 21/02/2022 έως 28/02/2022 και ώρα 23:59. Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:

  • οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση σε ΣΜΕΑΕ, ήτοι οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 1749/Γ΄/29-07-2021, οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 250/Γ΄/9-2-2022 και στο ΦΕΚ 3217/Γ΄/30-12-2021
  • οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 8/3/2022 και ώρα 23:59 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου. β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

Δείτε την εγκύκλιο