ΦΕΚ 609/2022. Διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της Εκπαίδευσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 609 τ.Β’ (12-2-2022) η απόφαση 14715/ΓΓ4 με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου, χρηματικού ποσού και κυρώσεων για την έγκριση της ίδρυσης και λειτουργίας και τη γνωστοποίηση της λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης». Η απόφαση αφορά τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με ενδεικτικούς κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.

Δείτε το ΦΕΚ