Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Λιμενικό με τις Πανελλαδικές 2022

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Λιμενικό προκήρυξη

Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 04/02/2022 ημέρα Παρασκευή, έως και 18/02/2022 ημέρα Παρασκευή.

Η σχετική εγκύκλιος με τις προθεσμίες

Δείτε την προκήρυξη

ΦΕΚ 459 τ.Β’/2022. Αριθμός εισακτέων στο Λιμενικό με τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022

Τροποποιήσεις στη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ο σχετικός κόμβος στον ιστότοπο του Λιμενικού


Δείτε ακόμη….

Εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ) ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας