Τροποποιήσεις στη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11- 01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, με θέμα: «Χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 – Γνωστοποίηση τροποποιήσεων κανονιστικών διατάξεων» σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιούνται οι μεταβολές, οι οποίες και θα ισχύσουν από το τρέχον σχολικό έτος, αναφορικά με τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα οι μεταβολές αυτές αναφέρονται σε :

  • Όριο αναστήματος γυναικών υποψηφίων
  • Αφαίρεση Κολύμβησης από τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (…Οι επιτυχόντες, μετά την κατάταξή τους στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και εντός δέκα (10) ημερών, εξετάζονται στην κολύμβηση με μέριμνα της οικείας Σχολής, από αρμόδια στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που ορίζονται με διαταγή του Διοικητή της Σχολής…).
  • Βεβαιώσεις Ικανότητας

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6507 Β΄/31-12-2021, το οποίο και επισυνάπτεται.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων.

Συνημμένα:

Το έγγραφο

α) Το με αρ. πρωτ. 2421.6/1621/11-01-2022 έγγραφο του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

β) Η υπό στοιχεία 2421.1/94999/2021/29-12-2021 Kοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 6507 Β΄/31-12-2021)

Συνεχής ενημέρωση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στο σχετικό κόμβο της ΔΔΕ Λευκάδας.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...