Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής του Κτηματολογίου Υποδομών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της εγκυκλίου με θέμα: «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών ΤΠΕ» (δείτε εδώ κι εδώ), οι Σχολικές Μονάδες θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τον εξοπλισμό ΤΠΕ που διαθέτουν, στη σχετική εφαρμογή http://inventory.sch.gr/. Προς διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης του Κτηματολογίου υποδομών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ):

Σημαντικό: Όσες μονάδες ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της Απογραφής στη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2021 δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Συνδέστε στη διεύθυνση  http://inventory.sch.gr/, πατώντας Είσοδος, με όνομα χρήστη και κωδικό, τα στοιχεία (όνομα χρήστη και τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης) του επισήμου e-mail του σχολείου. Δεν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό του Myschool ή άλλο λογαριασμό που πιθανόν έχει το σχολείο στο ΠΣΔ.

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής του Κτηματολογίου Υποδομών Σχολικών Μονάδων

Εάν το σχολείο επιθυμεί να αποδοθούν δικαιώματα και σε προσωπικούς λογαριασμούς εκπαιδευτικών μπορεί να αποστείλει σχετικό αίτημα στις υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών του ΠΣΔ σύμφωνα με το https://www.sch.gr/helpdesk/  ή με την υποβολή δελτίου υποστήριξης στο https://helpdesk.sch.gr. Στο αίτημα θα πρέπει να περιέχεται  το όνομα χρήστη, το Ονοματεπώνυμο του/της εκπαιδευτικού καθώς και τον ρόλο που πρέπει. Ένας/Μία εκπαιδευτικός μπορεί να έχει ρόλους σε πολλαπλές μονάδες.

Για την καταγραφή του εξοπλισμού, θα πρέπει να έχετε στη διάθεση σας είτε τα δελτία αποστολής του εξοπλισμού, είτε να κάνετε μια επιτόπου αποτύπωση του εξοπλισμού. Για να ελέγξετε το περιεχόμενο ενός υπολογιστή (Επεξεργαστής, Μνήμη RAM, Σκληρός Δίσκος, κλπ) μπορείτε να συμβουλευτείτε και λογισμικά όπως το hwinfo. (https://www.hwinfo.com/)

Ο εξοπλισμός διαχωρίζεται σε 4  κατηγορίες:

  1. Υπολογιστικός Εξοπλισμός,
  2. Δικτυακός Εξοπλισμός,
  3. Περιφερειακός Εξοπλισμός και
  4. Λογισμικό.

Στην πρώτη κατηγορία του υπολογιστικού εξοπλισμού μπορούν να καταγραφούν είδη όπως Laptop, Υπολογιστές γραφείου (Desktop), Server, Tablet, Βιντεοπροβολείς, Οθόνες, Διαδραστικοί Πίνακες. Για την ολοκληρωμένη καταγραφή ενός laptop ή ενός workstation θα πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον στοιχεία που αφορούν τον Επεξεργαστή- Cpu, τη Μνήμη-Ram, τον Σκληρό Δίσκο- HDD και το Λειτουργικό Σύστημα- OS. Στην κατηγορία Δικτυακού Εξοπλισμού καταγράφονται είδη όπως  Router, Switch και Access Point. Στην κατηγορία του Περιφερειακού Εξοπλισμού καταγράφονται είδη όπως Εκτυπωτές, Σαρωτές (Scanner), Κάμερες, κλπ.

Σε πρώτη φάση τα σχολεία, μπορούν να μεταβούν στη λίστα του εξοπλισμού και να κάνουν μία εκτύπωση. Αν ο εξοπλισμός που είναι καταγεγραμμένος συμφωνεί με τον πραγματικό εξοπλισμό του Σχολείου τότε, δεν απαιτούνται άλλες ενέργειες. Αν όμως δε συμφωνεί, τότε θα πρέπει να καταγραφεί ο σχετικός εξοπλισμός, πατώντας νέα παραλαβή εξοπλισμού:

Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής του Κτηματολογίου Υποδομών Σχολικών Μονάδων

Ακολουθείτε τα βήματα παραλαβής εξοπλισμού συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία.

Για να ολοκληρωθεί η παραλαβή του νέου εξοπλισμού, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα επικύρωσης. Επιλέγετε επικύρωση παραλαβής και αφού ελέγξετε ΄για μια ακόμη φορά τον εξοπλισμό που πρόκειται να παραλάβετε, πατάτε Επιβεβαίωση.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:

Το Εγχειρίδιο της Εφαρμογής

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Οι Σχετικές Εγκύκλιοι:

2022 2277 ΓΔ4 Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ στα Σχολεία

2022 2474 ΓΔ4 Αναβάθμιση Υποδομών ΤΠΕ στα Σχολεία

2022 4108  ΓΔ4 – Καταγραφή ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση