Ημερήσιο αρχείο: 14 Ιανουαρίου, 2022

Η εγκύκλιος για τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών για το 2021-2022

Για το σχολικό έτος 2021-2022 οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Τρίτη 1-2-2022 έως και την Παρασκευή 11-2-2022.