Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Webinar) για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καλεί εκπαιδευτικούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να συμμετάσχουν στην ενημερωτική φάση επιμορφωτικού σεμιναρίου (Webinar) με θέμα την εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη. Το σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το δίκτυο GENE (Global Education Network Europe) και αφορά στην εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη.

Πρόκειται να υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η 1η ενημερωτική φάση στις 20/12/2021 διάρκειας μία ώρας (18:00-19:00),  θα είναι στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση στα ελληνικά. Η 2η φάση τον Φεβρουάριο του 2022 και 3η φάση τον Μάιο του 2022.

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν και τις τρεις φάσεις του σεμιναρίου θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π..

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 πρωινή.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα για τον υπερσύνδεσμο μέσω του οποίου θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στις 20/12/2021 και ώρα 18:00-19:00.

Η πρόσκληση του ΙΕΠ