Τα ΦΕΚ με όλα τα Νέα Προγράμματα Σπουδών σε Γυμνάσια και Λύκεια

Σε συνέχεια της πρώτης αναλυτικής ενημέρωσης από τον ιστότοπο της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας για τα Νέα Προγράμματα Σπουδών, σας ενημερώνουμε ότι έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται τα σχετικά ΦΕΚ.

Για την εύκολη πρόσβαση στα ΦΕΚ με τα νέα Προγράμματα Σπουδών, θα ενημερώνουμε αυτό το άρθρο με κάθε νέο ΦΕΚ, ώστε να υπάρχουν όλα μαζί συγκεντρωμένα ανά βαθμίδα:

Γυμνάσια:

Θρησκευτικά των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5237 τ.Β’ (11-11-2021)

Νεοελληνική Γλώσσα των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5768 τ.Β’ (10-12-2021).

Την 29η/12/2021 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 6291 με μια διόρθωση ως προς ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα: «στη σελίδα 73621, στην α’ στήλη, στον στίχο 2ο, ο αριθμός πρωτοκόλλου, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Αριθμ. 58760/Δ2». στο ορθό: «Αριθμ. 158760/Δ2». – Το ΦΕΚ 6291 τ.Β’ (29-12-2021)

Λογοτεχνία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5871 τ.Β’ (15-12-2021)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5261 τ.Β’ (12-11-2021)

Ιστορία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5233 τ.Β’ (11-11-2021)

Μαθηματικά των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5260 τ.Β’ (12-11-2021)

Φυσική των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5518 τ.Β’ (29-11-2021)

Χημεία των Β’, Γ’ τάξεων –  ΦΕΚ 5658 τ.Β’ (3-12-2021)

Βιολογία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5286 τ.Β’ (12-11-2021)

Γεωλογία Γεωγραφία των Α’, Β’ τάξεων – ΦΕΚ 5392 τ.Β’ (19-11-2021)

Πληροφορική των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5659 τ.Β’ (3-12-2021)

Τεχνολογία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5258 τ.Β’ (12-11-2021)

Οικιακή Οικονομία της Α’ τάξης – ΦΕΚ 5234 τ.Β’ (11-11-2021)

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή  Γ’ τάξης – ΦΕΚ 5287 τ.Β’ (12-11-2021)

Μουσική των των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5938 τ.Β’ (16-12-2021)

Φυσική Αγωγή των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5358 τ.Β’ (19-11-2021)

Λύκεια:

Θρησκευτικά των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5266 τ.Β’ (12-11-2021)

Νεοελληνική Γλώσσα των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5770 τ.Β’ (10-12-2021)

Λογοτεχνία των Α’,Β’,Γ’  τάξεων – ΦΕΚ 5769 τ.Β’ (10-12-2021)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5257 τ.Β’ (12-11-2021)

Ιστορία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5284 τ.Β’ (12-11-2021)

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Α’ τάξης – ΦΕΚ 5879 τ.Β’ (15-12-2021)

Φιλοσοφία της Β’ τάξης – ΦΕΚ 5468 τ.Β’ (25-11-2021)

Λατινικά των Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5236 τ.Β’ (11-11-2021)

Μαθηματικά των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5390 τ.Β’ (19-11-2021)

Φυσική των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5381 τ.Β’ (19-11-2021)

Φυσική Γ’ Λυκείου Ο.Π. (Μεταβατικό για το 2022-2023) – ΦΕΚ 1363 τ.Β’ (23-3-2022)

Χημεία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5382 τ.Β’ (19-11-2021)

Βιολογία των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5341 τ.Β’ (17-11-2021)

Πληροφορική των Α’, Β’ ,Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5932 τ.Β’ (16-12-2021)

Φυσική Αγωγή των Α’, Β’, Γ’ τάξεων – ΦΕΚ 5389 τ.Β’ (19-11-2021)

Ξένες Γλώσσες – ΦΕΚ 5586 τ.Β’ (1-12-2021)

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

χρονοδιάγραμμα νέα προγράμματα σπουδών


Μέχρι την ανακοίνωση όλων των ΦΕΚ μπορείτε να επισκέπτεστε τον κόμβο του ΙΕΠ και να δείτε τις αποφάσεις για όλα τα μαθήματα, κάνοντας κλικ στην εικόνα που ακολουθεί:

νέα προγράμματα σπουδών φεκ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση