Εγκύκλιος έναρξης Ενισχυτικής Διδασκαλίας. Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2021-2022 και τους πίνακες με την αποτύπωση της κατανομής των Κλάδων και των ωρών και της κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που πρόκειται να διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας:

Κατανομή Κλάδων και Ωρών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολ.έτους 2021-2022

Κατανομή Κλάδων και Ωρών για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2021-2022

 

Κατάταξη Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολ.έτους 202-2022

Κατάταξη Υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικού έτους 2021-2022


Σύμφωνα με την εγκύκλιο…

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. (Δείτε τη δήλωση τοποθέτησης).

Η σειρά πρόσληψης των υποψηφίων διδασκόντων για την Ενισχυτική Διδασκαλία ανά κλάδο και η τοποθέτηση τους καθορίζεται βάσει της σειράς κατάταξης τους στους οικείους πίνακες και σύμφωνα με τους όρους της με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 Υ.Α. (Β΄ 4710).

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας ορίζεται η Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Η Ενισχυτική Διδασκαλία λήγει με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διάρκεια της διδακτικής ώρας ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά και η διάρκεια του διαλείμματος σε πέντε (05) λεπτά. Η διδασκαλία των μαθημάτων δεν διεξάγεται στις διακοπές και στις αργίες σύμφωνα με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 (Β΄ 2005) όπως ισχύει.

Δείτε την εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2021-2022

Υπόδειγμα δήλωσης τοποθέτησης εκπαιδευτικών

λογότυπο ΕΣΠΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...