Ενημέρωση προγραμματισμού επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής ΠΕ05

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τις ακόλουθες επιμορφωτικές δράσεις, που αφορούν εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ 05):

1. Διαπεριφερειακή διαδικτυακή επιστημονική και παιδαγωγική Εσπερίδα Επιμόρφωσης στις 25 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο: « Professeur.e.s de français, que restetil du Covid19 dans nos pratiques pédagogiques?».

Προτεινόμενοι επιμέρους άξονες:

Quels éléments essentiels de cette période resteront et marqueront l’avenir ?

Quels nouveaux apprentissages technologiques et/ou méthodologiques pour le/la professeur.e de FLE ?

Comment la relation pédagogique sera pleinement reconstruite après le Covid19?

Η επιμορφωτική δράση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Π.Δ.Ε. Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων.

Διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (στη Λάρισα) με την ευκαιρία της Ημέρας καθηγητή Γαλλικής Γλώσσας (https://www.lejourduprof.com/) και περιλαμβάνει 2 μέρη:

α) ΕισήγησηΣυζήτηση για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών/τριών τη νέα σχολική χρονιά. Εισηγήτρια: Παπαδήμα Δήμητρα, Παιδοψυχολόγος του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α) Λάρισας.

β) Διδακτικές προτάσειςΚαλές πρακτικές εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας. Εισηγητές/τριες: Εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής Γλώσσας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα και ο σύνδεσμος για την αίθουσα επιμόρφωσης θα σας ανακοινωθούν με νεότερο μήνυμα.

Για την αποτελεσματικότερη διοργάνωση της παραπάνω δράσης, παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική φόρμα, την οποία θα βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο μέχρι την Παρασκευή, 19/11/2021 (ώρα: 24:00).

Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν και με εισήγηση ή και να είναι μέλη της οργανωτικής επιτροπής μπορούν να το δηλώσουν έως και τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 (ώρα: 14:00), συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της παραπάνω φόρμας.


2. Διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα: «La classe inversée»/«Ανεστραμμένη τάξη» σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε είκοσι (20) εκπαιδευτικούς Γαλλικής Γλώσσας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Π.Δ.Ε. Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων, έχει διάρκεια 6 ώρες και θα υλοποιηθεί ως εξής:

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021, 3 ώρες (15:30-18:30) και

Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021, 3 ώρες (15:30-18:30 )

Επιμορφώτρια : Emilie Mathieu-Benoit

Σύνδεσμος εγγραφής στο επισυναπτόμενο έγγραφο. Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής: Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 (Ώρα: 24:00).


Σχετικά έγγραφα:

Διαβιβαστικό

Ενημερωτικό με συνδέσμους εγγραφής

Πρόγραμμα