Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022

Γενικές Οδηγίες του ΙΕΠ για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το 2021-2022:

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/26-08-2021 του Δ.Σ) σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

«Στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, προτείνεται να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

  • Επιλογή, κατά την έναρξη των μαθημάτων, δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.
  • Αξιοποίηση -κατά την έναρξη του σχολικού έτους- ενός χρονικού διαστήματος, έως 4 εβδομάδων, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και τη σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη διδακτέα ύλη του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα, τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μεταβαίνουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους,

ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος.»

Δείτε το έγγραφο

Ακολουθούν οι οδηγίες των μαθημάτων του Λυκείου:

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας – Αρχαία Ελληνικά

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Βιολογίας σε Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χημείας σε Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Οικονομίας και της Φιλοσοφίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Άλγεβρα Α΄ Λυκείου, Γεωμετρία Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα Β ́ Λυκείου, Γεωμετρία Β ́ Λυκείου και Διευκρίνιση για τις οδηγίες της Γεωμετρίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) της Γ ́ Λυκείου

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ ́ Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας

Οδηγίες για το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής της Α΄ Λυκείου

Οδηγίες για το μάθημα Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ της Β΄ Λυκείου


Δείτε τις Οδηγίες Μαθημάτων Γυμνασίου για το 2021-2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση