Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-2022

Γενικές Οδηγίες του ΙΕΠ για τη διδασκαλία των μαθημάτων για το 2021-2022:

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 43/26-08-2021 του Δ.Σ) σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

«Στην αρχή του σχολικού έτους 2021-2022, σύμφωνα πάντοτε με την κρίση του/της εκπαιδευτικού, προτείνεται να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

  • Επιλογή, κατά την έναρξη των μαθημάτων, δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.
  • Αξιοποίηση -κατά την έναρξη του σχολικού έτους- ενός χρονικού διαστήματος, έως 4 εβδομάδων, για την κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και τη σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη διδακτέα ύλη του τρέχοντος σχολικού έτους.
  • Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Ιδιαίτερη μέριμνα, τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία, για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους μεταβαίνουν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους,

ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το τρέχον διδακτικό έτος.»

Δείτε το έγγραφο

Ακολουθούν οι οδηγίες των μαθημάτων του Γυμνασίου:

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλογίας-Γεωγραφίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Μουσικής και των Καλλιτεχνικών

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Ξένης Γλώσσας

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Φυσικής

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Βιολογίας στην Α΄ Γυμνασίου, Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α΄ Γυμνασίου, Β΄ Γυμνασίου και Γ΄ Γυμνασίου

Οδηγίες για τη διδασκαλία της ΠληροφορικήςΤροποποίηση (18/10/2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία της ΤεχνολογίαςΤροποποίηση (18/10/2021)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας


Δείτε τις Οδηγίες Μαθημάτων Λυκείου για το 2021-2022

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση