Αναγγελία Έναρξης και Ανανέωση άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ, τις αιτήσεις και την εγκύκλιο με την οποία δόθηκε τρίμηνη παράταση, κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους:

Το ΦΕΚ 3369 τ.Β’ (28-7-2021)

Αίτηση για αναγγελία έναρξης Ασκήσεως Επαγγέλματος

Αίτηση για ανανέωση άδειας διδασκαλίας

Παράταση αδειών σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών