Κενά για νεοδιόριστους και υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνει τον πίνακα των κενών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ως εξής:

Όπου αναφέρεται η λέξη συμπλήρωση εννοείται ότι υπάρχει η πιθανότητα συμπλήρωσης στο δεύτερο σχολείο .

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του πίνακα, να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο-δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση έως και τη Παρασκευή 20.08.2021 και να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να το αποστείλουν μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr