ΦΕΚ 2675 τ.Β΄ 2021. Εγγραφές και μετεγγραφές μαθητών/τριών σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2675 τ.Β΄ (24-6-2021) τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Το νέο ΦΕΚ ορίζει αναλυτικά τις λεπτομέρειες, τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες εγγραφών, μετεγγραφών σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Δείτε το νέο ΦΕΚ