Πρόσκληση για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών στα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων

Η πρόσκληση

Υπόδειγμα 1 – Αίτηση

Υπόδειγμα 2 – Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Υπόδειγμα 3 – Συγκεντρωτικός Πίνακας υποψηφιοτήτων

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση