Χρήσιμο υλικό για εκπαιδευτικούς, μαθητές και για τη λειτουργία των Σχολείων      (η αντίστοιχη σελίδα για το σχολ.έτος 2017/2018 βρίσκεται εδώ)


(23-1-2018)Η νέα Υ.Α. 10645/ΓΔ4/23-01-2018, στο ΦΕΚ 120 τ.Β΄/23-1-2018, για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και λειτουργία σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

(26-1-2018) Ενημέρωση σχετικά με τη νέα Υ.Α. για τη λειτουργία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(26-1-2018)Συμπλήρωση των άρθρων 27 και 28 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β’ 120) Υ.Α.

(14-2-2018)Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης

(29-8-2018)Νέα τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ.10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) Υ.Α

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ημερησίου Γυμνασίου, όπως δημοσιεύτηκε στην ΥΑ 93381/Δ2/7-6-2016, ΦΕΚ 1640/τ.Β΄/9-6-2016 με την τροποποίηση που δημοσιεύτηκε στην ΥΑ 121072/Δ2/22-7-2016, ΦΕΚ 2449/τ.Β΄/9-8-2016 που αφορά την ονομασία του μαθήματος της Γεωγραφίας σε Γεωλογία – Γεωγραφία και τη διδασκαλία της Ιταλικής Γλώσσας που θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι. Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Tο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές διδάσκονται:
ως ξένη γλώσσα την Αγγλική, τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα και ένα μάθημα επιλογής, το οποίο επιλέγεται μεταξύ των ακόλουθων τεσσάρων μαθημάτων: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

* Μοναδική αλλαγή στη Β΄ Λυκείου για το 2018-2019 αφορά το μάθημα της Πολιτικής Παιδείας που αντικαθίσταται από το μάθημα Πολίτης και Δημοκρατία.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ Α΄ 50) και οι μαθητές παρακολουθούν μία Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού, η οποία επιλέγεται μεταξύ των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού «Ανθρωπιστικών Σπουδών», «Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής», καθώς και μάθημα επιλογής.

Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος της Γ΄ Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού Γε.Λ. (2/11/2017)

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης καθώς επίσης και των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, και Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β΄ τάξης Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. καθορίζονται με την ΥΑ Φ2/88938/Δ4, ΦΕΚ 1567/τ.Β ?/2-6-2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/127074/Δ4, ΦΕΚ 2434/τ. Β΄/5-8-2016 και την ΥΑ Φ2/65926/Δ4, ΦΕΚ 1427/τ. Β΄/26-4-2017.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4, ΦΕΚ 1426/τ. Β΄/26-4-2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4, ΦΕΚ 2072/τ. Β΄/15-6-2017.
Τα Ωρολόγια Πρόγραμματα των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/88938/Δ4, ΦΕΚ 1567/τ. Β /2-6-2016 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/127074/Δ4, ΦΕΚ 2434/τ. Β΄/5-8-2016 και την ΥΑ Φ2/65926/Δ4, ΦΕΚ 1427/τ. Β΄/26-4-2017.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ Φ2/65921/Δ4/21-4-2017, ΦΕΚ 1426/τ. Β ?/26-4-2017 όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ2/95229/Δ4/7-6-2017, ΦΕΚ 2072/ τ. Β΄/15-6-2017.

Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναθέσεων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ

Δείτε στη σχετική Κατηγορία άρθρων: Οδηγίες και διαχείριση διδακτέας ύλης για όλα τα μαθήματα


Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 2019