Δοκιμαστική λειτουργία

Η συναλλαγή Δηλώσεων Προτίμησης για Προσωρινή Τοποθέτηση λειτουργεί δοκιμαστικά και οι δηλώσεις σας μπορεί να χαθούν με την κανονική έναρξη λειτουργίας της.