Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (μέσω του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων) και το 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας πρόκειται να πραγματοποιήσουν επιμορφωτική συνάντηση με θέμα: «Ο ρόλος και η στάση του γονέα απέναντι […]

   Προς το τέλος της Α΄ με αρχή της Β΄ Δημοτικού, ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα δυσλεξίας ή άλλης μαθησιακής δυσκολίας.   Με τον όρο «μαθησιακές δυσκολίες» […]

   Ο αριθμός των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών κατ’ επέκταση έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και […]

Στις μέρες μας, η επιθετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον αυξάνεται. Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί, μη γνωρίζοντας τον τρόπο για να επιλύσουν μία σύγκρουση, εφαρμόζουν πρακτικές – τιμωρίες που αντιμετωπίζουν προσωρινά […]

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας είναι η ύπαρξη καλής σχέσης και ουσιαστικής επικοινωνίας του σχολείου με το περιβάλλον του μαθητή. Για να υπάρξει αποδοτική […]

Με τον όρο ενδοοικογενειακή βία αναφερόμαστε στην τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας. Φαίνεται να πλήττει τις γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες και λαμβάνει χώρα παντού, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, […]

Το σχολείο αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, καθώς εκεί περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας και αρκετά […]

Σχολικό έτος 2013-2014 Α/Α Φορέας Θέμα Ημέρες 1. Σ.Σ.Ν-Κέντρο Πρόληψης Δίαυλος Σεμινάριο με θέμα: «Κατανοώντας τη συμπεριφορά των εφήβων πριν και μετά την εξάρτηση 20/03/2014 κ΄27/03/2014 2. Σ.Σ.Ν.-ΚΕΔΔΥ Λευκάδας Σεμινάριο […]

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών   Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  (ΚΕΔΔΥ) Λευκάδας Καλκάνη 15,   26450 26309   Συμβουλευτική Υποστήριξη μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Λευκάδας Καραβέλα 11,  […]