Ελένη Φίλιππα

Στις μέρες μας, η επιθετική συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον αυξάνεται. Πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί, μη γνωρίζοντας τον τρόπο για να επιλύσουν μία σύγκρουση, εφαρμόζουν πρακτικές – τιμωρίες που αντιμετωπίζουν προσωρινά […]

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες για την αποτελεσματικότητα μιας σχολικής μονάδας είναι η ύπαρξη καλής σχέσης και ουσιαστικής επικοινωνίας του σχολείου με το περιβάλλον του μαθητή. Για να υπάρξει αποδοτική […]

Με τον όρο ενδοοικογενειακή βία αναφερόμαστε στην τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας. Φαίνεται να πλήττει τις γυναίκες συχνότερα από τους άνδρες και λαμβάνει χώρα παντού, ανεξαρτήτως επαγγέλματος, […]

Το σχολείο αποτελεί θεμελιώδη λίθο για την εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, καθώς εκεί περνούν τις περισσότερες ώρες της ημέρας και αρκετά […]

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών   Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών  (ΚΕΔΔΥ) Λευκάδας Καλκάνη 15,   26450 26309   Συμβουλευτική Υποστήριξη μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Λευκάδας Καραβέλα 11,  […]

Με τον όρο «ρατσισμός», αναφερόμαστε σε ένα σύνολο στάσεων και συμπεριφορών που πηγάζουν από την αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους αλλά διαχωρίζονται σε ανώτερους και […]