Η διαχείριση της διαφορετικότητας στη σχολική τάξη

Παρατηρώντας τη σύνθεση των σχολικών τάξεων διαπιστώνεται ότι οι μαθητές μπορεί να διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους όσον αφορά την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, τα ταλέντα, τις δεξιότητες κ.λπ.. Η διαφορετικότητα αυτή, παρόλο που κάτω από ιδανικές συνθήκες θα μπορούσε να έχει ευεργετική επίδραση, δεν φαίνεται να αξιοποιείται σωστά. Αντιθέτως, η έλλειψη σωστής διαχείρισης  φαίνεται να προκαλεί πολλά προβλήματα.

Αν και από πλευράς κράτους γίνονται προσπάθειες, π.χ. ύπαρξη τάξεων υποδοχής, παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης κ.λπ., τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν. Για το λόγο αυτό, είναι πολύ σημαντικό, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε επαφή με τα παιδιά να προσπαθήσουν να διαχειριστούν καλύτερα τη διαφορετικότητα των παιδιών. Παρακάτω, προτείνονται κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου:

  • Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης της τάξης
  • Αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας
  • Καλλιέργεια αξιών και πνεύματος αλληλεγγύης
  • Προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας έτσι ώστε ο κάθε μαθητής να ωφελείται κατά το δυνατόν περισσότερο από το σχολείο. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες και σε αυτό πρέπει να βασιστεί ο εκπαιδευτικός όταν κάνει μάθημα. Προσφέροντας σε όλους τα ίδια πράγματα, ουσιαστικά το μόνο που καταφέρνει είναι να διαιωνίζει την ανισότητα που υπάρχει. Αντιθέτως, προσφέροντας στον καθένα ακριβώς αυτό που χρειάζεται βοηθά στην άρση των ανισοτήτων. Για το λόγο αυτό πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία α) στους μαθησιακούς στόχους (πρέπει να είναι εξατομικευμένοι), β) στη διαβάθμιση της ύλης (ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή) και γ) στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (πρέπει δηλαδή να μάθει το μαθητή τρόπους για να μαθαίνει)
  • Συνεργασία με τους γονείς των μαθητών

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.