Υπηρεσίες

Οι Σ.Σ.Ν. απευθύνονται σε μαθητές εκπαιδευτικούς και γονείς. Ειδικότερα:

  • Έχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής των περιπτώσεων μαθητών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.
  • Στηρίζουν τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και τους ενημερώνουν για θέματα εφηβείας, συμπεριφοράς κ.τ.λ..
  • Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και ασκούν προληπτική παρέμβαση για τη στήριξη της οικογένειας.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.