Γενικά

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ, www.sch.gr) συνδέει όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και πλήθος διοικητικών υπηρεσιών και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας. Στους σκοπούς του ΠΣΔ είναι η υποστήριξη του διοικητικού έργου των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. η συλλογή στοιχείων των μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των προσλήψεων των εκπαιδευτικών, η μισθοδοσία τους, η διανομή των βιβλίων κ.α).

Το δίκτυο κορμού του ΠΣΔ χρησιμοποεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ και διασυνδέεται με αυτό σε επτά κύρια σημεία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα και Ξάνθη). Η ανάπτυξη του ΠΣΔ έγινε με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», www.infosoc.gr) και με τη συνεργασία του Υπ.Ε.Π.Θ. με δώδεκα εποπτευόμενους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς του.


Εγγραφή στο ΠΣΔ

Οι χρήστες του ΠΣΔ διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την διαδικασία αίτησης σύνδεσης να διαφέρουν ανάλογα με την κατηγορία.

Σχολικές και Διοικητικές Μονάδες

Δικαίωμα σύνδεσης έχουν οι Σχολικές και Διοικητικές μονάδες της Α/βάθμιας, Β/βάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, σχολικές, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, όπως και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Μπορείτε να ζητήσετε σύνδεση αποστέλλοντας με fax την σχετική αίτηση στην υπηρεσία υποστήριξης στα Ιωάννινα (fax: 26510 97010).

Εκπαιδευτικοί και Διοικητικό Προσωπικό

Δικαίωμα σύνδεσης έχουν οι μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης.

Μπορείτε να ζητήσετε σύνδεση:

Μαθητές

Οι Μαθητές Γυμνασίου μπορούν να έχουν λογαριασμό e-mail, όχι όμως και σύνδεση στο internet. Μπορείτε να δείτε την λειτουργία της online εγγραφής στην σελίδα Αίτησης σύνδεσης μαθητή του ΠΣΔ.