Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Λευκάδας

υπεύθυνος: Βερύκιος Άγγελος
τεχνικός υπεύθυνος: Ρήγας Δημήτριος


Τι είναι τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ

Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕΠΛΗΝΕΤ) είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, υπάγονται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ αρχικά ιδρύθηκαν σκοπό την στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών και τώρα είναι επιφορτισμένα με την τεχνική υποστήριξη των σχολικών εργαστηρίων και της σύνδεσής τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ υποστηρίζουν μέσω τηλεφώνου, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας τα τις σχολικές και διοικητικές μονάδες της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης για θέματα σχετικά με τις ψηφιακές υποδομές τους ( ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δίκτυα Η/Υ εργαστηρίων και σύνδεση στο διαδίκτυο) σε επίπεδο υλικού και λογισμικού. Στα πλαίσια συνεργασίας με το το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχουν τηλεφωνική ή επιτόπια υποστήριξη του εξοπλισμού του δικτύου πρόσβασης του ΠΣΔ. Διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις ή ημερίδες σχετικές με θέματα τεχνικής υποστήριξης και χρήσης των νέων τεχνολογιών.

Ίδρυση και λειτουργία

Το οργανωτικό πλαίσιο των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) ορίσθηκε με το ΦΕΚ 24/2002. Σύμφωνα με αυτό, τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.:

  • αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ, η οποία υπάγεται στην οικεία διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης του νομού ή της νομαρχίας,
  • έχουν σκοπό την στήριξη της διδασκαλίας και της εφαρμογής της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών,
  • μπορούν να ιδρύονται στις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Οικονομικών,
  • ο τρόπος λειτουργίας και οι αρμοδιότητες τους, όπως και τα προσόντα, κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των υπευθύνων τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας.

Η ίδρυση των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. έγινε με το ΦΕΚ 1584/2002. Η στελέχωση, οργάνωση και λειτουργία τους περιγράφεται αναλυτικά στο Υπουργική Απόφαση 92995/Γ7/10-08-2012.