Παρασκευή 30 Μάι 2014

Email και Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες καλημέρα,

Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος μας με θέμα “Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων”, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο e-mailγια τα σχολεία και τις ΔIΔΕ για τις οποίες εφαρμόζεται διακοπή του δικτύου λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων,θα είναι κατά τις ημέρες και ώρες της διακοπής εφικτή:

 • μόνο για λήψη e-mail μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (IMAP, POP3, IMAPS, POP3S) αλλά όχι για αποστολή (SMTP).
 • Τις ώρες της διακοπής για τις συγκεκριμένες  μονάδες δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο webmaill.sch.gr.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διευκόλυνση λήψης μηνυμάτων από σχολεία σχετιζόμενα με τις εξετάσεις της Α’ Λυκείου (Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)και γενικά για την λειτουργία των σχολείων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Παρασκευή 31 Ιαν 2014

Λίστες e-mail σε νέο περιβάλλον, οδηγίες προς τους συντονιστές

Προς τους συντονιστές (μεσολαβητές) των λιστών αλληλογραφίας περιοχής Λευκάδας

Αξιότιμοι κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί

Σας ενημερώνουμε για τη μετάβαση των λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της περιοχής σας σε νέο περιβάλλον διαχείρισης, με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Πρόσβαση στο περιβάλλον των λιστών μπορείτε να έχετε μέσω του  στο http://lists.lef.sch.gr  ή του www.sch.gr/lists  Στον δικτυακό τόπο αυτό, μετά από σύνδεση, οι μεσολαβητές και τα μέλη των λιστών θα βρουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για τις λίστες και τη διαχείριση τους.

Στο  περιβάλλον αυτό θα τις  λίστες που είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας.

Δείτε τα σχετικά χαρακτηριστικά και οδηγίες στην ιστοσελίδα: http://www.sch.gr/lists

Διαθέσιμες λίστες σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Νομού):

AA Περιγραφή Λίστας e-mail Λίστας
1 Νηπιαγωγεία nip@lef.sch.gr
2 Δημοτικά dim@lef.sch.gr
3 Γυμνάσια gym@lef.sch.gr
4 Λύκεια lyk@lef.sch.gr
5 ΕΠΑΛ epal@lef.sch.gr
6 ΕΠΑΣ epas@lef.sch.gr
7 Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΕΕΚ)
see@lef.sch.gr
8 Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας schoolsa@lef.sch.gr
9 Δημόσια Σχολεία δευτεροβάθμιας schoolsb@lef.sch.gr
10 ΣΕΚ sek@lef.sch.gr
11 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία inip@lef.sch.
12 Ιδιωτικά Δημοτικά idim@lef.sch.gr
13 Ιδιωτικά Γυμνάσια igym@lef.sch.gr
14 Ιδιωτικά Λύκεια ilyk@lef.sch.
15 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: teachersa@lef.sch.gr
16 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας:  teachersb@lef.sch.gr

 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών στο νέο περιβάλλον

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Περιβάλλον web για πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος http://lists.lef.sch.gr
 • Η σύνδεση σ’ αυτό γίνεται με το e-mail και όχι το όνομα χρήστη.
 • Οι λίστες έχουν απόκρυψη αποστολέα και οι παραλήπτες βλέπουν αποστολή από listserver@sch.gr
 • Οι λίστες έχουν ιστορικό αρχείο (Archive) των διακινούμενων μηνυμάτων, με πρόσβαση σ’ αυτό για τα μέλη και τους συντονιστές.

Πολιτική αποστολής μηνυμάτων

Για κάθε λίστα είναι δυνατός ορισμός πολιτικής αποστολής μηνυμάτων.

Οι διαθέσιμες πολιτικές για τις νομαρχιακές λίστες είναι ως ακολούθως:

 1. Αποστολή μόνο από  έμπιστους χρήστες.
 2. Αποστολή και από τα μέλη, με έλεγχο από το συντονιστή.
 3. Αποστολή από όλους, με έλεγχο από το συντονιστή.

Οι συντονιστές (μεσολαβητές) μπορούν πάντα να στέλνουν μηνύματα.

H πολιτική που ορίζεται για κάθε λίστα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την επιθυμία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λειτουργίες για τους συντονιστές

 1. Οι συντονιστές με το λογαριασμό που έχουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνδεθούν στο http://lists.lef.sch.gr και να δουν τις λίστες, το ιστορικό και τα μέλη των λιστών.
 2. Από το περιβάλλον διαχείρισης με σύνδεση (login) είναι δυνατός ο έλεγχος για μηνύματα που περιμένουν έγκριση.
 3. Όταν ένα μήνυμα  που αποστέλλεται στη λίστα απαιτεί την έγκριση του συντονιστή, ο συντονιστής λαμβάνει ένα μήνυμα στο οποίο υπάρχουν οδηγίες και σύνδεσμοι (links) για την έγκριση για να υπάρξει διανομή.
  Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τον παλιό τρόπο λειτουργίας όπου δεν αρκεί απλά η απάντηση στο μήνυμα για να υπάρξει διανομή, αλλά πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος.
  Η λειτουργία αυτή του ελέγχου είναι απαραίτητη για να μην εκμεταλλευτεί κάποιος τις λίστες με κακό τρόπο.
 4. Ως συντονιστές (μεσολαβητές) ορίσαμε τις διευθύνσεις e-mail::

Οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα συντονιστές, ορίστηκαν ως έμπιστοι αποστολείς με δυνατότητα οι ίδιοι να μπορούν να στέλνουν μηνύματα.

Έμπιστοί αποστολείς

 1. Για κάθε λίστα μπορούν να οριστούν έμπιστοι αποστολείς (συγκεκριμένες  e-mail  διευθύνσεις  αποστολής) οι οποίοι μπορούν να στέλνουν μηνύματα άμεσα στις λίστες χωρίς την ανάγκη έγκρισης από τον μεσολαβητή.
 2. H διανομή μηνυμάτων για τους έμπιστούς αποστολείς γίνεται  χωρίς παρέμβαση του μεσολαβητή, με επιβεβαίωση του μηνύματος  ή άμεσα για μηνύματα με ψηφιακή υπογραφή.
 3. Ως έμπιστοι αποστολείς με δικαίωμα αποστολής στις λίστες έχουν οριστεί:
 • για τις λίστες της πρωτοβάθμιας του νομού τα e-mail της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας της μορφής χχχχ@dipe.lef.sch.gr
 • για τις λίστες της δευτεριθάθμιας τα email της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας της μορφής  χχχχ@dide.lef.sch.gr
 1. Στους έμπιστους αποστολείς μπορούμε  να προσθέσουμε και e-mail διευθύνσεις που θα ζητηθούν από την κάθε Διεύθυνση.

Αποστολή μηνυμάτων

 1. Όταν ο συντονιστής ή έμπιστος χρήστης  στείλει ένα μήνυμα στη λίστα λαμβάνει  ό ίδιος μια απάντηση στην οποία υπάρχουν οι οδηγίες για την επιβεβαίωση για να υπάρξει διανομή.
 2. Αν το μήνυμα προέρχεται από συντονιστή ή έμπιστο αποστολέα και είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά διανέμεται άμεσα.

 

Λειτουργίες για τα μέλη των λιστών

 1. Το κάθε μέλος της λίστας μπορεί να βλέπει το αρχείο των μηνυμάτων που έχουν διακινηθεί με σύνδεση (login) στο http://lists.lef.sch.gr
 2. Είναι δυνατό να στέλνουν και τα σχολεία (ως μέλη των λιστών) αλλά τότε τα μηνύματα θα πρέπει να εγκριθούν από τον μεσολαβητή εφόσον έχει επιλεγεί η πολιτική 2 ή 3 πιο πάνω

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την εμπιστοσύνη σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, αίτημα, παρατήρηση μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο listmaster@sch.gr

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπηρεσία λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE)
Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
και Δικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts)
Ν. Καζαντζάκη Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 Ρίο Πατρών
Τηλ: 2610-960343, fax: 2610-960.340, e-mail: listmaster@sch.gr

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο: 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr