Τετάρτη 1 Οκτ 2014

Αρχική παραγωγική λειτουργία του ΠΣ MyLab – Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ

Αγαπητοί συνεργάτες καλημέρα,

στα πλαίσια της αρχικής παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας MyLab (υποσύστημα του Μητρώου Μονάδων ΠΣΔ – έργο ΣΤΗΡΙΖΩ ΠΕ2.21), θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο url http://mmsch.teiath.gr/mylab έχει αναρτηθεί η νεότερη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που είχαν προταθεί από τους Υπεύθυνους ΚΕΠΛΗΝΕΤ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ Κτηματολογίου η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Υπενθυμίζω ότι το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες ομάδες χρηστών:

 • Διευθυντές Σχολείων (Πλήρη δικαιώματα επί των εργαστηρίων της σχολικής τους μονάδας)
 • Υπεύθυνοι Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ/ΕΤΠ (Πλήρη δικαιώματα επί του/των εργαστηρίου/ων υπό την ευθύνη τους)
 • Χρήστες ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Πλήρη δικαιώματα προβολής των εργαστηρίων της περιοχής ευθύνης τους)
 • Χρήστες ΥΠΑΙΘ (Πλήρη δικαιώματα προβολής όλων των εργαστηρίων)

Μπορείτε να προσπελάσετε τηυν υπηρεσία Mylab με τα στοιχεία των λογαριασμών σας στο ΠΣΔ, μιας και έχει ολοκληρωθεί με την υποδομή SSO.
Προσοχή: Όποιος χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα προσωποποιημένης πρόσβασης στο Mylab, παρακαλείται να επιβεβαιώσει την υπηρεσιακή του ιδιότητα (Διευθυντής Σχολείου, Υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ, Υπεύθυνος/Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί ο λογαριασμός του, από την επιλογή «Προσωπικά Στοιχεία» του πίνακα ελέγχου-mysch, μετά από σύνδεση στο portal του ΠΣΔ (www.sch.gr). Εναλλακτικά, καλέστε τα οικία γραφεία αρωγής χρηστών ΠΣΔ στο 801-11-801-81 για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λογαριασμού σας.

Οι δυνατότητες της υπηρεσίας Mylab είναι διαφορετικές ανά ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε ομάδα χρηστών, είναι δυνατή μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Η υπηρεσία Mylab έχει αρχικοποιηθεί με στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί επισήμως στο ΤΕΙ Αθήνας από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ.

Για την επιτυχημένη παραγωγική λειτουργία της υπηρεσία Mylab, θα παρακαλούσαμε για τη συμμετοχή σας στη χρήση της.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,
Ο τεχνικός υπεύθυνος του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ για το ΤΕΙ Αθήνας
Στέλιος Πρέκας


Καλησπέρα,

η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης είναι δυνατή, αφού προσπελάσετε την υπηρεσία, μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από το link http://myfiles.sch.gr/server/get/d7701f86e3fcc44238c18f2b6b08cad4b

Προσοχή: Η υπηρεσία mylab δεν έχει καμιά επικάλυψη με το Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολογίου του ΠΣΔ. Η υπηρεσία Mylab εστιάζει στην κωδικοποίηση της οντότητας «σχολικό εργαστήριο» ενώ το ΠΣ Κτηματολογίου στοχεύει στην απογραφή του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας. Τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα και όταν επικοινωνήσουν μεταξύ τους, θα δίνουν στους χρήστες τους μία πλήρη εικόνα για την κατάσταση των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων.

Στην εισαγωγή του εγχειριδίου χρήσης περιγράφονται οι στόχοι και οι σκοποί του mylab.

Με εκτίμηση,
Στέλιος Πρέκας

Τετάρτη 2 Ιουλ 2014

myfiles, υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί,

στα πλαίσια της Δράσης Α2 του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ1, αναπτύχθηκε η υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ των χρηστών του ΠΣΔ μέσω web-based περιβάλλοντος με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://myfiles.sch.gr.

Η υπηρεσία «Διαμοιρασμού Αρχείων» θα αντικαταστήσει την παλιά υπηρεσία «Προσωπικός Χώρος Αρχείων» που είναι προσβάσιμη στο URL http://wfm.sch.gr. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης, προβλέπεται η μεταφορά των αρχείων που διατηρούνται στην παλιά υπηρεσία, στους πόρους της νέας υπηρεσίας, για όλους τους χρήστες του ΠΣΔ. Η μεταφορά αυτή θα εκτελεστεί από τους διαχειριστές του ΠΣΔ και θα λάβει χώρα στις 14/7/2014.

Σας επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που πρόκειται να μεταφερθούν δε σχετίζονται με τα web αρχεία των ιστολογίων και των ιστοσελίδων σας στο ΠΣΔ.

Για την εξοικείωσή σας με τη νέα υπηρεσία, σας παραπέμπουμε στον βασικό οδηγό χρήσης που είναι διαθέσιμος στο link http://myfiles.sch.gr/server/get/d2c403fed24d14ecc8269ceec6ba473fa

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση για τη νέα υπηρεσία και για τη διαδικασία μετάβασης μπορείτε αποστέλλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση teiath-net@sch.gr.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr

1 (Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»)

Νέα Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων – Τηλεκπαιδεύσεων του ΠΣΔ

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί

Το μήνυμα αυτό αφορά την αρχική αναγγελία της νέας υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων και Τηλεκπαιδεύσεων (http://meeting.sch.gr) που θέτει σε λειτουργία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η ενημέρωση αυτή έχει σκοπό τη δοκιμή και τη χρήση της νέας υπηρεσίας, παράλληλα με  διατύπωση παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από την πλευρά σας. Θεωρούμε ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σας μας βοηθούν και τις αναμένουμε με ενδιαφέρον στο info@sch.gr

Η υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ»[1]

Ακολουθεί η περιγραφή, οι σύνδεσμοι χρήσης και οδηγιών της υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων– Τηλεκπαιδεύσεων.

Σας ευχαριστούμε για τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και για τη συνεργασία σας.

Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων- Τηλεκπαιδεύσεων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει τη νέα υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων –Τηλεκπαιδεύσεων στα μέλη του. Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικός, Σχολική ή Διοικητική Μονάδα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει και να διεξάγει τηλεδιασκέψεις και τηλεκπαιδεύσεις

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των τηλεδιασκέψεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου http://meeting.sch.gr
 2. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 3. Για να δημιουργήσετε μία τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση επιλέξτε «Δημιουργήστε» και στη συνέχεια:
  • Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στη φόρμα που θα εμφανιστεί.
  • Μπορείτε να ανεβάσετε συνοδευτικό υλικό αυτή τη στιγμή,  μια εικόνα ή κάποια αρχεία, για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων. Μπορείτε να αφήσετε το σημείο αυτό  και να το επιμεληθείτε αργότερα, αν χρειάζεται να ανεβάσετε κάποιο υλικό.
  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία με  το πλήκτρο «Καταχώρηση».
  • Η τηλεδιάσκεψη σας έχει δημιουργηθεί !

Στη συνέχεια μπορείτε να προσκαλέσετε τους συνεργάτες σας, δηλαδή εκπαιδευτικούς, σχολεία ή ακόμα και τους μαθητές σας, στην τηλεδιάσκεψη που μόλις δημιουργήσατε.

Κάθε προσκεκλημένος θα λάβει ειδοποίηση για την πρόσκληση αυτή και μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, επιλέγοντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα της πρόσκλησης.

Εσείς μπορείτε να δείτε κάθε φορά την επιβεβαίωση (δήλωση) συμμετοχής των προσκεκλημένων σας.

Χρήση

 • Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα
 • Ομιλία και παρουσίαση (εισήγηση) ενός θέματος
 • Τηλεκπαίδευση-εικονική τάξη, όπου  ο εκπαιδευτικός ή οεισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μάθημα  που απευθύνεται σε μαθητές ακροατές ή γενικά ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, γεωγραφικά απομακρυσμένα και οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση μέσω του υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο περιβάλλον της εικονικής τάξης που διαμορφώνει το σύστημα, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης για τη συμμετοχή τους αυτή.

Χαρακτηριστικά  Τηλεδιασκέψεων

Περιβάλλον του συστήματος.

 1. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.
 2. Οπτικοακουστική επικοινωνία: Επικοινωνία  με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου ( ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.
 3. Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού: Ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον το ανεβάσει στο χώρο της τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη ομοίως μπορούν να ανεβάσουν υλικό με την άδεια του εισηγητή.
 4. Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών: Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να πραγματοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του, π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό.  Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.
 5. Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).
 6. Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Δημιουργία και οργάνωση τηλεδιασκέψεων ή τηλεκπαιδεύσεων

 1. Δημιουργία τηλεδιασκέψεων μόνο από πιστοποιημένα μέλη (χρήστες) του  Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, εκπαιδευτικούς, σχολεία και  διοικητικές μονάδες. Οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιάκεψη–τηλεκπαίδευση, μπορούν όμως να συμμετέχουν.
 2. Πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη από τον κατάλογο του ΠΣΔ: Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα συναδέλφους σας, σχολεία ή μαθητές  μέσα από τον κατάλογο μελών του ΠΣΔ και να τους στείλετε πρόσκληση συμμετοχής.
 3. Χρονοπρογραμματισμός  τηλεδιασκέψεων. Ο δημιουργός (εισηγητής της τηλεδιάσκεψης)  μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων που θα πραγματοποιήσει  και να στείλει προσκλήσεις ή ανακοινώσεις για αυτές.
 4. Προσκλήσεις και διαχείριση δήλωσης συμμετοχής . Ο δημιουργός   έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους προσκεκλημένους και τα μέλη  μιας τηλεδιάσκεψης. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να προσκαλέσει επιπλέον πιθανούς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, με αποστολή ειδοποιήσεων.
 5. Ελεύθερη και ελεγχόμενη συμμετοχή χρηστών στη τηλεδιάσκεψη:  Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης μπορεί να ορίσει  στην επιλογή «Συμμετοχή» έναν από τους ακόλουθους τρόπους.
  • με προσκλήσεις
  • με  έγκριση από τον εισηγητή
  • ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής
 1. Δημοσιότητα: Αν  η τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση αφορά το ευρύτερο κοινό όπως ορίζεται στην επιλογή  «Συμμετοχή»  τότε  η τηλεδιάσκεψη ανακοινώνεται  δημόσια  στο «Δείτε» (κατάλογος τηλεδιασκέψεων) του  http://meeting.sch.gr

Οδηγίες και Βοήθεια

Περισσότερη ενημέρωση και οδηγίες για την υπηρεσία θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr

[1]  «ΣΤΗΡΙΖΩ» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρασκευή 27 Ιουν 2014

Νέα έκδοση PHP 5.4 στο ΠΣΔ

Το πιο κάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι έχουν δικτυακό τόπο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στους WebServers του ΠΣΔ λειτουργεί πλέον και η έκδοση 5.4 της PHP (έκδοση 5.4.28). Η έκδοση αυτή της PHP δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης, ακόμα και των τελευταίων εκδόσεων δημοφιλών CMS όπως για παράδειγμα Joomla 3.3, Moodle 2.7+ κοκ.

Καθώς στους ιστοτόπους των χρηστών εξακολουθεί να λειτουργεί ως  βασική έκδοση της PHP η 5.3, θα πρέπει προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκδοση 5.4, να δημιουργηθεί στον φάκελο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CMS, το αρχείο .htaccess με το ακόλουθο περιεχόμενο

AddHandler php54 .php

Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ιστοτόπων με CMS Joomla 3.3, με δεδομένο ότι το CMS αυτό απαιτεί PHP έκδοση μεταγενέστερης της PHP 5.3.10.

Επισημαίνουμε ότι για τις ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες χρηστών του ΠΣΔ που εντοπίστηκαν και που εκτελούν την έκδοση 3.3 του Joomla, και οι οποίες λειτουργούν κάτω από την διεύθυνση http://users.sch.gr/<όνομα χρήστη>, έχει οριστεί αυτόματα κατά την αναβάθμιση της PHP η χρήση της έκδοσης 5.4 με ενημέρωση του αρχείου .htaccess.

Υπενθυμίζουμε, όπως σας έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενο μήνυμά μας, ότι τυπικά το ΠΣΔ παύει την υποστήριξη της PHP 5.2.x την 1η Ιουλίου 2014 και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν φροντίσει να προσαρμόσουν τους ιστοτόπους τους. Αν αυτό δεν έχει καταστείδυνατό μέχρι τώρα, θα πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε διακοπή λειτουργίας του ιστοτόπου σας. Σε κάθε περίπτωση το ΠΣΔ δε μπορεί να δεσμευτεί για διατήρηση της PHP 5.2.x μετά την 1η Οκτωβρίου του 2014.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα http://www.sch.gr/2010-04-07-07-28-46/2010-04-07-09-19-26/2010-07-05-10-37-49/cms μπορείτε να βρείτε σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των διαφόρων CMS στο ΠΣΔ.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Τηλέφωνο:  801-11-801-81

e-mail: webhost@sch.gr

Παρασκευή 30 Μάι 2014

Email και Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες καλημέρα,

Σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος μας με θέμα “Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων”, σας ενημερώνουμε ότι η πρόσβαση στο e-mailγια τα σχολεία και τις ΔIΔΕ για τις οποίες εφαρμόζεται διακοπή του δικτύου λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων,θα είναι κατά τις ημέρες και ώρες της διακοπής εφικτή:

 • μόνο για λήψη e-mail μέσω προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (IMAP, POP3, IMAPS, POP3S) αλλά όχι για αποστολή (SMTP).
 • Τις ώρες της διακοπής για τις συγκεκριμένες  μονάδες δεν θα υπάρχει πρόσβαση στο webmaill.sch.gr.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διευκόλυνση λήψης μηνυμάτων από σχολεία σχετιζόμενα με τις εξετάσεις της Α’ Λυκείου (Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας)και γενικά για την λειτουργία των σχολείων.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Πέμπτη 22 Μάι 2014

Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική που εφαρμόζεται  και σύμφωνα με οδηγία του Υπουργείου (αναμένεται σχετική εγκύκλιος)  και στα πλαίσια της ασφαλούς διεξαγωγής των Πανελλαδικών Εξετάσεων σχολικού έτους 2013-2014 για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση, θα εφαρμόζεται  από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο η προσωρινή διακοπή των συνδέσεων των Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ στο διαδίκτυο κατά τις ημέρες και τις ώρες των εξετάσεων. Επίσης θα υπάρχει προσωρινή διακοπή των συνδέσεωνκαι  των Διευθύνσεων Β’θμιας Εκπαίδευσης.

Γενικά η διακοπή θα εφαρμόζεται για όλα τα σχολεία των πιο πάνω κατηγοριών. Είναι  δυνατό όμως να εφαρμοστεί επιλεκτική διακοπή των συνδέσεων στα σχολικά κτίρια  των εξεταστικών κέντρων, τα συστεγαζόμενα με αυτά σχολεία  και τα σχολεία  τα οποία γειτνιάζουν με τα εξεταστικά κέντρα και από τα οποία είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση από και προς τα εξεταστικά κέντρα. Για όσες διευθύνσεις ΔΕ  διαθέτουν την πληροφορία αυτή και ενημερώσουν την εφαρμογή http://registernew.sch.gr/systegaseis η διακοπή θα εφαρμόζεται μόνο στα συγκεκριμένα σχολεία. Διαφορετικά η διακοπή θα εφαρμόζεται καθολικά για την περιοχή της κάθε Διεύθυνσης ΔΕ.

H ενημέρωση για τις συστεγάσεις θα πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι (14 μμ), 26 Μαϊου 2014 στην εφαρμογή http://registernew.sch.gr/systegaseis, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της επιλεκτικής διακοπής στα συγκεκριμένα και μόνο σχολεία κάθε Διεύθυνσης.

Με την  εφαρμογή της διακοπής αυτής, για τις συγκεκριμένες ώρες και για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν θα είναι δυνατή η σύνδεση στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και μέσω αυτού στο διαδίκτυο σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Εξέταση Ώρες διακοπής
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/5/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 29/5/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/5/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 2/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 3/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 10/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 12/6/2014 ΓΕΛ 8-10 πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΡΙΤΗ 17/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ
ΠΕΜΠΤΗ 19/6/2014 ΕΠΑΛ 8-10 πμ

Από την αναστολή εξαιρούνται  οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ):

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση

Αντώνης Λυμπέρης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE)

Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Τηλ: 2610-960413, fax: 2610-960.350, e-mail: limperis@cti.gt

Δευτέρα 5 Μάι 2014

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης ημέρα του σεμιναρίου WordPress

Σας ενημερώνουμε ότι η 2η ημέρα του σεμιναρίου με θέμα «Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση WordPress» που διοργανώνει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/5/2014 (από 09:00 – 13:30) αντί της Πέμπτης 8/5/2014 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι χειριστές VBI, και εφόσον δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον αναπληρωτή χειριστή, μπορούν να παρακολουθήσουν με την λήξη των δοκιμαστικών εκπομπών.

Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν και να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Η παρουσίαση της 2ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/2014/wordpress-2.pdf

Τρίτη 29 Απρ 2014

Σεμινάριο WordPress την Τετάρτη 30/4 και Πέμπτη 8/5/2014

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας οργανώνει διήμερο σεμινάριο για δημιουργία ιστοσελίδων με WordPress στο περιβάλλον του ΠΣΔ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 Πληροφορικής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/4/2014 και την Πέμπτη 8/5/2014 (από 09:00 – 13:30) στο εργαστήριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Η παρουσίαση της 1ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/wordpress-1.pdf

Δοκιμαστικό site σε WordPress για το Γυμνάσιο Βασιλικής μπορείτε να δείτε εδώ:
http://users.sch.gr/angelos-ky/gymvasil/

Σάββατο 15 Φεβ 2014

Tutorial Αναβάθμισης joomla από έκδοση 1.5 σε 2.5 από το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου

Με αφορμή την πληροφόρηση ότι από τις 14 Ιουνίου δεν θα υποστηρίζεται η έκδοση 1.5 του Joomla το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δωδεκανήσου δημιούργησε ένα video tutorial (screen cast) με τη διαδικασία της αναβάθμισης χρησιμοποιώντας το plugin jUpgrade. Το tutorial είναι διαθέσιμο εδώ: http://keplinet.dod.sch.gr/article/joomla_upgrade

 

Τετάρτη 5 Φεβ 2014

Κατάργηση της έκδοσης PHP 5.2 τον Ιούλιο 2014

Το πιο κάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι έχουν δικτυακό τόπο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ).

Αγαπητοί χρήστες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου,

Σε συνέχεια του παρακάτω από 18/10/2013 μηνύματός μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τον Ιούλιο του 2014 θα σταματήσει οριστικά η λειτουργία της έκδοσης PHP 5.2 στους εξυπηρετητές του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία αυτή να φροντίσετε για την αναβάθμιση CMS ή πρόσθετων (component, plugin, module, template) παλιότερης έκδοσης και συμβατών μόνο με την έκδοση PHP 5.2 που λειτουργούν στους ιστοτόπους σας, σε νεότερη έκδοση συμβατή με την έκδοση PHP 5.3. Σε αντίθετη περίπτωση ο ιστότοπος σας δε θα λειτουργεί καθόλου ή θα εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουργίες μετά την οριστική κατάργηση της PHP 5.2 .

Σχετικές οδηγίες για την αναβάθμιση του Joomla είναι διαθέσιμες από την επίσημη ιστοσελίδα joomla.org:

Joomla 1.5.x σε 2.5.x: http://docs.joomla.org/J2.5:Migrating_from_Joomla_1.5_to_Joomla_2.5
Joomla 1.5.x σε 3.x : http://docs.joomla.org/How_do_I_upgrade_from_Joomla!_1.5_to_3.x%3F

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Με εκτίμηση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
——————————————————————-
Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk
Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Τηλέφωνο:  801-11-801-81
e-mail: webhost@sch.gr

Παρασκευή 31 Ιαν 2014

Σύνδεση μέσω τηλεφώνου και γραμμών ISDN στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Αφορά ειδικά τους εκπαιδευτικούς ή τα σχολεία που συνδέονται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω τηλεφώνου με απλές τηλεφωνικές γραμμές (PSTN/ISDN) και για τις οποίες καταβάλουν τέλη χρήσης.
Δεν αφορά τα σχολεία που συνδέονται με ADSL

Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες, φίλοι εκπαιδευτικοί

Το Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο προχωρά  σταδιακά στον περιορισμό τον κόμβων πρόσβασης στο δίκτυο του μέσω τηλεφωνικών ή γραμμών ISDN με κατάργηση των κόμβων που συντηρεί σε κάθε νομό.

Με την  κατάργηση των κόμβων σε κάθε νομό  οι χρήστες που πιθανόν συνδέονται με χρήση σύνδεσης μέσω τηλέφωνου ( ή ISDN)  θα χρεώνονται πλέον  με αυξημένα κόστη σύνδεσης σύμφωνα με  τα τιμολόγια υπερτοπικής πρόσβασης του  Περιοχικού Αριθμού Κλήσης (ΠΕΑΚ).

Η χρέωση αυτή  σύμφωνα με τα  τιμολόγια του ΟΤΕ https://www.ote.gr/documents/10280/1275332/thlefwnia_eswterikou.pdf/62a53532-6630-4092-adf8-1c4e7eb111c7    είναι:

 • 0,076 € ανά λεπτό  (δηλαδή 4,56 € ανά ώρα ) για τις ώρες 8 πμ έως 22μμ δηλαδή 4,56 €
 • 0,8856 ανά ώρα  για τις ώρες 22:00μμ έως 8:00πμ

Εφιστούμε την προσοχή σας, αν χρησιμοποιείτε σύνδεση μέσω τηλεφώνου, για να μην δεχτείτε  υπέρογκους λογαριασμούς, από τη χρήση της σύνδεσης στο δίκτυο μέσω τηλεφώνου.

Οι λόγοι  αυτής της εξέλιξης συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Η μέθοδος πρόσβασης στο δίκτυο μέσω επιλεγόμενων γραμμών είναι πλέον παρωχημένη, δεν καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες τεχνολογίες πρόσβασης με  πιο διαδεδομένη τηνADSL, αλλά και άλλες υπηρεσίες πρόσβασης από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
 • Ο περιορισμός του κόστους  και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου μας.
 • Η μικρή χρήση της  υπηρεσίας dialup που δεν δικαιολογεί οικονομικά την λειτουργία σημείων πρόσβασης και εξοπλισμού σε 51 σημεία.  Η υπηρεσία dialup χρησιμοποιείται από  ελάχιστους χρήστες και μάλλον περιστασιακά όπως προκύπτει από τα στατιστικά χρήσης των συνδέσεων.

H συγκεκριμένη αλλαγή επηρεάζει μόνο τους χρήστες του Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου (εκπαιδευτική κοινότητα) που συνεχίζει να κάνει χρήση της dial-up υπηρεσίας από το σπίτι ή όσα σχολεία δε διαθέτουν ακόμα κύκλωμα από Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Οι σχολικές και διοικητικές μονάδες που κάνουν χρήση της υπηρεσίας ADSL ή άλλου είδους υπηρεσία διασύνδεσης δεν επηρεάζονται. Επίσης δεν υπάρχει καμιά επίπτωση στα σχολεία απομακρυσμένων περιοχών στις οποίες δεν παρέχεται ADSL και  τα οποία  συνδέονται με χρήση τέτοιων γραμμών (PSTN/ISDN)  που έχουν τοποθετηθεί από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Τέλος σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε  πρόθεση του ΟΤΕ είναι η αντικατάσταση των Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων (ΣΑΡ) τα οποία βρίσκονται σε αρκετά απομακρυσμένα σημεία ανά την Ελλάδα με νέα τεχνολογία η οποία θα επιτρέπει τη χρήση πρόσβασης τύπου ADSL. Με αυτόν τον τρόπο θα λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας αριθμός Σχολικών Μονάδων της περιφέρειας που αδυνατεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο με ευρυζωνική πρόσβαση.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε όπως και για τις προτάσεις και  παρατηρήσεις σας.

Με εκτίμηση

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ο   Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ο   Δ Ι Κ Τ Υ Ο

————————————————————

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο  (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

Υποβολή αιτημάτων και αναφορών :  http://helpdesk.sch.gr

e-mail:  info@sch.gr

Λίστες e-mail σε νέο περιβάλλον, οδηγίες προς τους συντονιστές

Προς τους συντονιστές (μεσολαβητές) των λιστών αλληλογραφίας περιοχής Λευκάδας

Αξιότιμοι κύριοι/ες, φίλοι εκπαιδευτικοί

Σας ενημερώνουμε για τη μετάβαση των λιστών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της περιοχής σας σε νέο περιβάλλον διαχείρισης, με νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες.

Πρόσβαση στο περιβάλλον των λιστών μπορείτε να έχετε μέσω του  στο http://lists.lef.sch.gr  ή του www.sch.gr/lists  Στον δικτυακό τόπο αυτό, μετά από σύνδεση, οι μεσολαβητές και τα μέλη των λιστών θα βρουν ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για τις λίστες και τη διαχείριση τους.

Στο  περιβάλλον αυτό θα τις  λίστες που είναι διαθέσιμες για την περιοχή σας.

Δείτε τα σχετικά χαρακτηριστικά και οδηγίες στην ιστοσελίδα: http://www.sch.gr/lists

Διαθέσιμες λίστες σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Νομού):

AA Περιγραφή Λίστας e-mail Λίστας
1 Νηπιαγωγεία nip@lef.sch.gr
2 Δημοτικά dim@lef.sch.gr
3 Γυμνάσια gym@lef.sch.gr
4 Λύκεια lyk@lef.sch.gr
5 ΕΠΑΛ epal@lef.sch.gr
6 ΕΠΑΣ epas@lef.sch.gr
7 Σχολεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ, ΕΕΕΚ)
see@lef.sch.gr
8 Δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας schoolsa@lef.sch.gr
9 Δημόσια Σχολεία δευτεροβάθμιας schoolsb@lef.sch.gr
10 ΣΕΚ sek@lef.sch.gr
11 Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία inip@lef.sch.
12 Ιδιωτικά Δημοτικά idim@lef.sch.gr
13 Ιδιωτικά Γυμνάσια igym@lef.sch.gr
14 Ιδιωτικά Λύκεια ilyk@lef.sch.
15 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας: teachersa@lef.sch.gr
16 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας:  teachersb@lef.sch.gr

 

Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών στο νέο περιβάλλον

Γενικά χαρακτηριστικά

 • Περιβάλλον web για πρόσβαση σε λειτουργίες του συστήματος http://lists.lef.sch.gr
 • Η σύνδεση σ’ αυτό γίνεται με το e-mail και όχι το όνομα χρήστη.
 • Οι λίστες έχουν απόκρυψη αποστολέα και οι παραλήπτες βλέπουν αποστολή από listserver@sch.gr
 • Οι λίστες έχουν ιστορικό αρχείο (Archive) των διακινούμενων μηνυμάτων, με πρόσβαση σ’ αυτό για τα μέλη και τους συντονιστές.

Πολιτική αποστολής μηνυμάτων

Για κάθε λίστα είναι δυνατός ορισμός πολιτικής αποστολής μηνυμάτων.

Οι διαθέσιμες πολιτικές για τις νομαρχιακές λίστες είναι ως ακολούθως:

 1. Αποστολή μόνο από  έμπιστους χρήστες.
 2. Αποστολή και από τα μέλη, με έλεγχο από το συντονιστή.
 3. Αποστολή από όλους, με έλεγχο από το συντονιστή.

Οι συντονιστές (μεσολαβητές) μπορούν πάντα να στέλνουν μηνύματα.

H πολιτική που ορίζεται για κάθε λίστα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την επιθυμία των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Λειτουργίες για τους συντονιστές

 1. Οι συντονιστές με το λογαριασμό που έχουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να συνδεθούν στο http://lists.lef.sch.gr και να δουν τις λίστες, το ιστορικό και τα μέλη των λιστών.
 2. Από το περιβάλλον διαχείρισης με σύνδεση (login) είναι δυνατός ο έλεγχος για μηνύματα που περιμένουν έγκριση.
 3. Όταν ένα μήνυμα  που αποστέλλεται στη λίστα απαιτεί την έγκριση του συντονιστή, ο συντονιστής λαμβάνει ένα μήνυμα στο οποίο υπάρχουν οδηγίες και σύνδεσμοι (links) για την έγκριση για να υπάρξει διανομή.
  Εδώ υπάρχει μια διαφορά σε σχέση με τον παλιό τρόπο λειτουργίας όπου δεν αρκεί απλά η απάντηση στο μήνυμα για να υπάρξει διανομή, αλλά πρέπει να επιλεγεί ο σύνδεσμος.
  Η λειτουργία αυτή του ελέγχου είναι απαραίτητη για να μην εκμεταλλευτεί κάποιος τις λίστες με κακό τρόπο.
 4. Ως συντονιστές (μεσολαβητές) ορίσαμε τις διευθύνσεις e-mail::

Οι υπόλοιποι μέχρι σήμερα συντονιστές, ορίστηκαν ως έμπιστοι αποστολείς με δυνατότητα οι ίδιοι να μπορούν να στέλνουν μηνύματα.

Έμπιστοί αποστολείς

 1. Για κάθε λίστα μπορούν να οριστούν έμπιστοι αποστολείς (συγκεκριμένες  e-mail  διευθύνσεις  αποστολής) οι οποίοι μπορούν να στέλνουν μηνύματα άμεσα στις λίστες χωρίς την ανάγκη έγκρισης από τον μεσολαβητή.
 2. H διανομή μηνυμάτων για τους έμπιστούς αποστολείς γίνεται  χωρίς παρέμβαση του μεσολαβητή, με επιβεβαίωση του μηνύματος  ή άμεσα για μηνύματα με ψηφιακή υπογραφή.
 3. Ως έμπιστοι αποστολείς με δικαίωμα αποστολής στις λίστες έχουν οριστεί:
 • για τις λίστες της πρωτοβάθμιας του νομού τα e-mail της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας της μορφής χχχχ@dipe.lef.sch.gr
 • για τις λίστες της δευτεριθάθμιας τα email της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας της μορφής  χχχχ@dide.lef.sch.gr
 1. Στους έμπιστους αποστολείς μπορούμε  να προσθέσουμε και e-mail διευθύνσεις που θα ζητηθούν από την κάθε Διεύθυνση.

Αποστολή μηνυμάτων

 1. Όταν ο συντονιστής ή έμπιστος χρήστης  στείλει ένα μήνυμα στη λίστα λαμβάνει  ό ίδιος μια απάντηση στην οποία υπάρχουν οι οδηγίες για την επιβεβαίωση για να υπάρξει διανομή.
 2. Αν το μήνυμα προέρχεται από συντονιστή ή έμπιστο αποστολέα και είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά διανέμεται άμεσα.

 

Λειτουργίες για τα μέλη των λιστών

 1. Το κάθε μέλος της λίστας μπορεί να βλέπει το αρχείο των μηνυμάτων που έχουν διακινηθεί με σύνδεση (login) στο http://lists.lef.sch.gr
 2. Είναι δυνατό να στέλνουν και τα σχολεία (ως μέλη των λιστών) αλλά τότε τα μηνύματα θα πρέπει να εγκριθούν από τον μεσολαβητή εφόσον έχει επιλεγεί η πολιτική 2 ή 3 πιο πάνω

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και την εμπιστοσύνη σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα, αίτημα, παρατήρηση μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο listmaster@sch.gr

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Υπηρεσία λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE)
Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
και Δικτυακών Τεχνολογιών (www.cti.gr/nts)
Ν. Καζαντζάκη Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 Ρίο Πατρών
Τηλ: 2610-960343, fax: 2610-960.340, e-mail: listmaster@sch.gr

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Τηλέφωνο: 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr