Τρίτη 26 Μάι 2015

ΣΤΗΡΙΖΩ, Δράση Α8: Προγραμματισμός τηλεκπαιδεύσεων

Αξιότιμες/οι κύριες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δράση Α8: «Πρακτική εκπαίδευση για τον εκπαιδευτικό πληροφορικής» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ, οδεύει προς το τέλος της. Η καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου είναι η 30/6/2015. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας το σύστημα http://training.sch.gr δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστο 10 ωρών τηλεκπαίδευσης από τις οποίες οι 5 (τουλάχιστο) πρέπει να γίνουν
σε "Απαραίτητα" εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Για την τρέχουσα εβδομάδα του Μαΐου, στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Παν. Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν  οι ακόλουθες τηλεκπαιδεύσεις:

---------------------------------------------------------------------------------------- 
[Π] Δ15. Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοικτού κώδικα   28/5@17:00              (1 εκπ. ώρα ) 
[Α] Δ22. Ασφάλεια στο διαδίκτυο                    29/5@16:00              (2 εκπ. ώρα ) 
 
 
(Α): Απαραίτητο,   (Π): Προαιρετικό 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
στις οποίες θα μπορούσατε να δηλώσετε συμμετοχή. 
 
Τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) θα προσφερθούν τα παρακάτω νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ04  Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Γ11  Εισαγωγήστη χρήση του ΛΣ Linux (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Γ12  Διαδραστικοί Πίνακες (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
 
Δ14  Υπηρεσίες ΠΣΔ για τους μαθητές (1 εκπαιδευτική ώρα) (Α) 
Δ15  Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Δ18  Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS WordPress (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ19  Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ22  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Δ23  Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ29  Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
με βάση πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί σύντομα. 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
---------------------------------------------- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Πράξη ΣΤΗΡΙΖΩ – Δράση Α8 – Διαδικτυακές Σύγχρονες Τηλεκπαιδεύσεις 
http://training.sch.gr

Τρίτη 17 Δεκ 2013

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Ιστοδιάλεξη (Webinar) με θέμα “Συνεργατική Μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing”

O Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, από 14:00’ έως 15:00’, θα πραγματοποιηθεί Iστοδιάλεξη (Webinar) με θέμα τη Συνεργατική Μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing και ομιλητή τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του Εσπερινού Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζακύνθου κ. Φιλίππου Θεοδόση. Στην ιστοδιάλεξη θα παρουσιαστεί μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud Computing (CC) στη διδασκαλία υποδεικνύοντας μια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας και παλαιότητας των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής.

Δείτε σχετικά: Cloud Computing Webinar 18-12-2013-1.