Τρίτη 26 Μάι 2015

ΣΤΗΡΙΖΩ, Δράση Α8: Προγραμματισμός τηλεκπαιδεύσεων

Αξιότιμες/οι κύριες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δράση Α8: «Πρακτική εκπαίδευση για τον εκπαιδευτικό πληροφορικής» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ, οδεύει προς το τέλος της. Η καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου είναι η 30/6/2015. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας το σύστημα http://training.sch.gr δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστο 10 ωρών τηλεκπαίδευσης από τις οποίες οι 5 (τουλάχιστο) πρέπει να γίνουν
σε "Απαραίτητα" εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Για την τρέχουσα εβδομάδα του Μαΐου, στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Παν. Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι ακόλουθες τηλεκπαιδεύσεις:

---------------------------------------------------------------------------------------- 
[Π] Δ15. Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοικτού κώδικα   28/5@17:00              (1 εκπ. ώρα ) 
[Α] Δ22. Ασφάλεια στο διαδίκτυο                    29/5@16:00              (2 εκπ. ώρα ) 
 
 
(Α): Απαραίτητο,   (Π): Προαιρετικό 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
στις οποίες θα μπορούσατε να δηλώσετε συμμετοχή. 
 
Τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) θα προσφερθούν τα παρακάτω νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ04  Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Γ11  Εισαγωγήστη χρήση του ΛΣ Linux (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Γ12  Διαδραστικοί Πίνακες (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
 
Δ14  Υπηρεσίες ΠΣΔ για τους μαθητές (1 εκπαιδευτική ώρα) (Α) 
Δ15  Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Δ18  Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS WordPress (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ19  Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ22  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Δ23  Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ29  Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
με βάση πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί σύντομα. 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
---------------------------------------------- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Πράξη ΣΤΗΡΙΖΩ – Δράση Α8 – Διαδικτυακές Σύγχρονες Τηλεκπαιδεύσεις 
http://training.sch.gr

Τρίτη 17 Μαρ 2015

Εκπαιδευτικά σεμινάρια καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19-20 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην Λευκάδα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην πόλη της Λευκάδας, με ώρα έναρξης 15:00 μμ.

Το σεμινάριο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης Α8 του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ, και στοχεύει στην εκπαίδευση των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ 19-20), στη χρήση και αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ όσο και των υποδομών που ε-γκαθίστανται στα πλαίσια του «Ψηφιακού Σχολείου».

Το σεμινάριο θα έχει τη μορφή ζωντανής αναπαράστασης σε εργαστηριακό περι-βάλλον, θα έχει διάρκεια επτά εκπαιδευτικές ώρες, με εισηγητές εργαζόμενους του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στο Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ
 • Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Το «Ψηφιακό Σχολείο»
 • Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server
 • Εγκατάσταση και χρήση Joomla
 • Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, Παλιές Αλυκές Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645026208.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε είσοδο στην ι-στοσελίδα training.sch.gr με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δί-κτυο.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 801-11-801-81 ή στο helpdesk@ioa.sch.gr

Σας περιμένουμε!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

15:00 – 16:45
 • Καλωσόρισμα – Εγγραφή
 • Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και οι υπηρεσίες του
 • Το έργο «Στηρίζω» ως πράξη αναβάθμισης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr
 • «Το Ψηφιακό Σχολείο»
  • Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr)
16:45 – 17:00
 • Διάλειμμα
17:00 – 18:45
 • Τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ
 • Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ (Windows 2003 Server) (Workshop)
18:45 – 19:00
 • Διάλειμμα
19:00 – 20:30
 • Δημιουργία ιστοσελίδων με χρήση Joomla (Workshop

Τετάρτη 28 Μάι 2014

Ενημέρωση για διενέργεια Πιστοποιήσεων Β΄ Επιπέδου

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σάς καθιστούμε γνωστό πως έχει προγραμματιστεί νέα περίοδος διενέργειας Πιστοποιήσεων Β΄ Επιπέδου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για   πληροφορίες στον αρμόδιο φορέα υλοποίησης Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) ή στην Υπηρεσία Help Desk Β΄ Επιπέδου http://b-epipedo2.cti.gr. Οι πιστοποιήσεις στα Ιωάννινα θα πραγματοποιούνται στο ΚεΠις Ιωαννίνων, που στεγάζεται  στο «Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση», στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1ος όροφος).

Οι πιστοποιήσεις, που θα διενεργηθούν από τον  Ιούνιο έως τον Ιούλιο, αποτυπώνονται παρακάτω. Σημειώνεται πως στο ηλεκτρονικό σύστημα τα προγράμματα εμφανίζονται σταδιακά, ενώ ο αριθμός αιτήσεων για κάθε πιστοποίηση είναι περιορισμένος ( 15 το μέγιστο), για αυτό καλό θα  ήταν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα, στην οποία θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής τους, http://ifigeneia.cti.gr/mis/login.jsp?currLink=15, προκειμένου να διασφαλίσουν εγκαίρως τη συμμετοχή τους. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν, επίσης, να απευθυνθούν όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν να επιλύσουν άλλες εκκρεμότητες, όπως κωδικοί πρόσβασης, βεβαιώσεις παρελθούσας συμμετοχής κ.ά.

Τα προγράμματα έχουν ως εξής:

 • ΣΑ 14/6/2013 9:30
 • ΣΑ 14/6/2013 16:30
 • ΚΥ 15/6/2013 16:00
 • ΣΑ 21/6/2013 9:30
 • ΣΑ 21/6/2013 16:30
 • ΚΥ 22/6/2013 10:30
 • ΣΑ 28/6/2013 9:30
 • ΣΑ 28/6/2013 16:30
 • ΚΥ 29/6/2013 10:30
 • ΣΑ 5/7/2013 9:30
 • ΣΑ 5/7/2013 16:30
 • ΚΥ 6/7/2013 10:30
 • ΣΑ 12/7/2013 9:30
 • ΣΑ 12/7/2013 16:30
 • ΚΥ 13/7/2013 10:30

Παρακαλούμε τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης να προωθήσουν το μήνυμα στα σχολεία ευθύνης τους.

Εκ μέρους του

Επιστημονικού υπεύθυνου του ΚεΠις Ιωαννίνων

Αναστάσιου Μικρόπουλου

Δευτέρα 5 Μάι 2014

Αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής της 2ης ημέρα του σεμιναρίου WordPress

Σας ενημερώνουμε ότι η 2η ημέρα του σεμιναρίου με θέμα «Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση WordPress» που διοργανώνει το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/5/2014 (από 09:00 – 13:30) αντί της Πέμπτης 8/5/2014 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Όσοι εκπαιδευτικοί είναι χειριστές VBI, και εφόσον δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον αναπληρωτή χειριστή, μπορούν να παρακολουθήσουν με την λήξη των δοκιμαστικών εκπομπών.

Παρακαλούνται οι διευθυντές να ενημερώσουν και να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Η παρουσίαση της 2ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/2014/wordpress-2.pdf

Τρίτη 29 Απρ 2014

Σεμινάριο WordPress την Τετάρτη 30/4 και Πέμπτη 8/5/2014

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λευκάδας οργανώνει διήμερο σεμινάριο για δημιουργία ιστοσελίδων με WordPress στο περιβάλλον του ΠΣΔ για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19/20 Πληροφορικής. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/4/2014 και την Πέμπτη 8/5/2014 (από 09:00 – 13:30) στο εργαστήριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Η παρουσίαση της 1ης μέρας είναι διαθέσιμη στο:
http://dide.lef.sch.gr/plinetl/assets/presentations/wordpress-1.pdf

Δοκιμαστικό site σε WordPress για το Γυμνάσιο Βασιλικής μπορείτε να δείτε εδώ:
http://users.sch.gr/angelos-ky/gymvasil/

Παρασκευή 14 Φεβ 2014

Nέες Τηλεκπαιδεύσεις και Σεμινάρια Πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ – Δράση Α8

Αξιότιμες/οι κύριες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι στα πλαίσια της δράσης «Πρακτική εκπαίδευση για τον εκπαιδευτικό πληροφορικής», http://training.sch.gr έχουν προγραμματιστεί να γίνουν απο τον Φορέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ οι ακόλουθες τηλεκπαιδεύσεις:

Φιλοξενία Ιστοσελίδων Δευτέρα, 17 16:00-17:00
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Δευτέρα, 17 17:00-18:00
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla Τρίτη, 18 16:00-18:00
Φιλοξενία Ιστοσελίδων Τετάρτη, 19 15:00-16:00
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Τετάρτη, 19 16:00-17:00
Υπηρεσίες για τους μαθητές Τετάρτη, 19 17:00-18:00
Φιλοξενία Ιστοσελίδων Πέμπτη, 20 16:00-17:00
Υπηρεσίες για τους μαθητές Πέμπτη, 20 17:00-18:00
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla Δευτέρα, 24 16:00-18:0 0
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ Δευτέρα, 24 18:00-20:00
Φιλοξενία Ιστοσελίδων Τρίτη, 25 15:00-16:00
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης Τρίτη, 25 16:00-18:00
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ Τρίτη, 25 18:00-20:00
Φιλοξενία Ιστοσελίδων Τετάρτη, 26 16:00-17:00
Υπηρεσίες για τους μαθητές Τετάρτη, 26 17:00-18:00
Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ Τετάρτη, 26 18:00-20:00
Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση Joomla Πέμπτη, 27 16:00-18:00
Εγκατάσταση Ubuntu στο ΣΕΠΕΗΥ και εργαλείων διαχείρισης Πέμπτη, 27 18:00-20:00
Φιλοξενία Ιστοσελίδων Παρασκευή, 28 15:00-16:00
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Παρασκευή, 28 16:00-17:00
Υπηρεσίες για τους μαθητές Παρασκευή, 28 17:00-18:00
Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ Παρασκευή, 28 18:00-20:00

στις οποίες θα μπορούσατε να δηλώσετε συμμετοχή.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας.

———————————————-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Πράξη ΣΤΗΡΙΖΩ – Δράση Α8 – Διαδικτυακές Σύγχρονες Τηλεκπαιδεύσεις
http://training.sch.gr

Τετάρτη 5 Φεβ 2014

3η Ανακοίνωση 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Θεσσαλίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα Βόλου) το

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Διδασκαλία και Διδακτική»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί από 28 έως 30 Μαρτίου 2014 στην πόλη του Βόλου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αντικείμενο

Οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο για την παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη, τη μάθηση και την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την κοινωνική δικτύωση. Στο πλαίσιο αυτό η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να διαχειριστεί αποδοτικά τις σημαντικές προκλήσεις που διαμορφώνονται αλλά και τις πολλαπλές προοπτικές που ανοίγονται σχετικά με την εκπαίδευση και την επιστήμη της Πληροφορικής.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει ένα δημόσιο βήμα ώστε να αναδειχθούν και συζητηθούν τα θέματα που αφορούν αυτές τις προκλήσεις και προοπτικές σε σχέση με τη διδασκαλία και τη διδακτική της Πληροφορικής. Ο απώτερος στόχος του είναι να ενθαρρύνει και να προωθήσει την επικοινωνία και την ανάπτυξη ουσιαστικού και παραγωγικού διαλόγου μεταξύ εκπαιδευτικών της Πληροφορικής, στελεχών της εκπαίδευσης, επιστημόνων και ερευνητών και γενικότερα όλων όσων ενδιαφέρονται για τα ζητήματα της Πληροφορικής στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Θεματικές ενότητες

Το συνέδριο εστιάζει στις παρακάτω θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείει και άλλες σχετικές πάντα με τον γενικότερο τίτλο του:

 • Ο ρόλος του καθηγητή Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική για τη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής
 • Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική
 • Επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής
 • Το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής – πυρήνας της εκπαιδευτικής διαδικασίας της σχολικής μονάδας
 • Προγραμματισμός και Περιβάλλοντα
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό
 • Εκπαιδευτική Ρομποτική
 • Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού 2.0 στην εκπαίδευση
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
 • Τ.Π.Ε. και εκπαίδευση

 Χώρος Διεξαγωγής

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πεδίον Άρεως. Βόλος.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Καθηγητές Πληροφορικής
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον για την Πληροφορική στην εκπαίδευση
 • Φοιτητές και σπουδαστές Πληροφορικής

Δραστηριότητες – Εργασίες

 • Κεντρικές ομιλίες
 • Συνεδρίες στρογγυλής τράπεζας
 • Παρουσιάσεις εργασιών και ανακοινώσεων
 • Εργαστηριακές παρουσιάσεις
 • Συνεδρίες εκπαιδευτικών σεναρίων από την Επιμόρφωση Β επιπέδου Πληροφορικών

Τρόπος υποβολής εργασιών

Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Παράταση υποβολής εργασιών και εκπαιδευτικών σεναρίων έως 10/2/2014.

Εγγραφή

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία των εγγραφών θα αναρτηθούν την 1η Μαρτίου.

Κόστος συμμετοχής

 

 • Εισηγητές – Συνεισηγητές
€20
 • Σύνεδροι
€20
 • Φοιτητές
€10

 

Σημαντικές Ημερομηνίες

 • Λήξη υποβολής εργασιών
10 Φεβρουαρίου 2014
 • Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
28 Φεβρουαρίου 2014
 • Έναρξη εγγραφών
1 Μαρτίου 2014
 • Υποβολή εργασιών για πρακτικά
10 Μαρτίου 2014
 • 4η Ανακοίνωση
15 Μαρτίου 2014
 • Ανακοίνωση προγράμματος
25 Μαρτίου 2014
 • Διεξαγωγή συνεδρίου
28 – 30 Μαρτίου 2014

 

Επικοινωνία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 211-8508055, στην ιστοσελίδα http://synedrio.pekap.gr και στο email synedrio@pekap.gr.

Παρασκευή 31 Ιαν 2014

Έναρξη 5ης περιόδου Β” ΕΠΙΠΕΔΟΥ Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση Β” επιπέδου στις ΤΠΕ, ότι η υποβολή Αιτήσεων συμμετοχής προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα (τέλος Ιανουαρίου – μέσα Φεβρουαρίου). Τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2014, θα διακοπούν στο τέλος Ιουνίου και θα συνεχιστούν στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2014, διάστημα κατά το οποίο θα διεξαχθούν και οι δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε:

Τρίτη 17 Δεκ 2013

Σεμινάρια επιτόπιας εκπαίδευσης εκπ/κών πληροφορικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α8

Το Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας με το με αρ. πρωτ. 183737/ΚΓ/2-12-2013 έγγραφο του ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης Α8: «Πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού ενδοσχολικής τεχνικής υποστήριξης» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ προβλέπεται η πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20 & ΤΕ01.13) σε αντικείμενα που αφορούν την υποστήριξη των υποδομών ΤΠΕ των Σχολικών Μονάδων.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν σε σχολικές μονάδες και η επιλογή θα πραγματοποιηθεί από τον εκάστοτε φορέα υλοποίησης του ΠΣΔ σε συνεργασία με την ΔΔΕ της περιοχής.

Δείτε σχετικά: A8 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2013.12.02.

Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Ιστοδιάλεξη (Webinar) με θέμα “Συνεργατική Μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing”

O Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013, από 14:00’ έως 15:00’, θα πραγματοποιηθεί Iστοδιάλεξη (Webinar) με θέμα τη Συνεργατική Μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing και ομιλητή τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής του Εσπερινού Γυμνασίου με Λ.Τ. Ζακύνθου κ. Φιλίππου Θεοδόση. Στην ιστοδιάλεξη θα παρουσιαστεί μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud Computing (CC) στη διδασκαλία υποδεικνύοντας μια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας και παλαιότητας των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής.

Δείτε σχετικά: Cloud Computing Webinar 18-12-2013-1.

Παρασκευή 25 Φεβ 2011

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση επιμορφωτών Β” επιπέδου

Από τον σχολικό σύμβουλο Πληροφορικής μας προωθήθηκε η Προκήρυξη για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου ΠΕ19-20, την οποία μπορείτε να δείτε εδώ: Προκήρυξη για την Εκπαίδευση Επιμορφωτών Β΄Επιπέδου ΠΕ19-20 2011.