Τρίτη 26 Μάι 2015

ΣΤΗΡΙΖΩ, Δράση Α8: Προγραμματισμός τηλεκπαιδεύσεων

Αξιότιμες/οι κύριες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί,


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η δράση Α8: «Πρακτική εκπαίδευση για τον εκπαιδευτικό πληροφορικής» της πράξης ΣΤΗΡΙΖΩ, οδεύει προς το τέλος της. Η καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου είναι η 30/6/2015. Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας το σύστημα http://training.sch.gr δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστο 10 ωρών τηλεκπαίδευσης από τις οποίες οι 5 (τουλάχιστο) πρέπει να γίνουν
σε "Απαραίτητα" εκπαιδευτικά αντικείμενα.

Για την τρέχουσα εβδομάδα του Μαΐου, στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Παν. Ιωαννίνων, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι ακόλουθες τηλεκπαιδεύσεις:

---------------------------------------------------------------------------------------- 
[Π] Δ15. Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοικτού κώδικα   28/5@17:00              (1 εκπ. ώρα ) 
[Α] Δ22. Ασφάλεια στο διαδίκτυο                    29/5@16:00              (2 εκπ. ώρα ) 
 
 
(Α): Απαραίτητο,   (Π): Προαιρετικό 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
στις οποίες θα μπορούσατε να δηλώσετε συμμετοχή. 
 
Τον επόμενο μήνα (Ιούνιο) θα προσφερθούν τα παρακάτω νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Γ04  Συντήρηση/Διαχείριση Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Γ11  Εισαγωγήστη χρήση του ΛΣ Linux (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Γ12  Διαδραστικοί Πίνακες (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
 
Δ14  Υπηρεσίες ΠΣΔ για τους μαθητές (1 εκπαιδευτική ώρα) (Α) 
Δ15  Εκπαιδευτικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα (1 εκπαιδευτική ώρα) (Π) 
Δ18  Δημιουργία και συντήρηση ιστοτόπου με χρήση του CMS WordPress (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ19  Ιστολόγια (blogs) και κοινότητες (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ22  Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Α) 
Δ23  Υπηρεσίες video και ζωντανών μεταδόσεων του ΠΣΔ (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
Δ29  Υπηρεσία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (2 εκπαιδευτικές ώρες) (Π) 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
με βάση πρόγραμμα που θα σας αποσταλεί σύντομα. 
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και τη συμμετοχή σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
---------------------------------------------- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
Πράξη ΣΤΗΡΙΖΩ – Δράση Α8 – Διαδικτυακές Σύγχρονες Τηλεκπαιδεύσεις 
http://training.sch.gr

Τρίτη 17 Μαρ 2015

Εκπαιδευτικά σεμινάρια καθηγητών Πληροφορικής ΠΕ19-20 την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην Λευκάδα

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σας προσκαλεί στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώνει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 στην πόλη της Λευκάδας, με ώρα έναρξης 15:00 μμ.

Το σεμινάριο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης Α8 του έργου ΣΤΗΡΙΖΩ, και στοχεύει στην εκπαίδευση των Καθηγητών Πληροφορικής (ΠΕ 19-20), στη χρήση και αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ όσο και των υποδομών που ε-γκαθίστανται στα πλαίσια του «Ψηφιακού Σχολείου».

Το σεμινάριο θα έχει τη μορφή ζωντανής αναπαράστασης σε εργαστηριακό περι-βάλλον, θα έχει διάρκεια επτά εκπαιδευτικές ώρες, με εισηγητές εργαζόμενους του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στο Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ
 • Υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου
 • Το «Ψηφιακό Σχολείο»
 • Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ με Windows 2003 Server
 • Εγκατάσταση και χρήση Joomla
 • Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, θα χρησιμοποιηθεί το εργαστήριο πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας, Παλιές Αλυκές Λευκάδας, 31100 Λευκάδα, τηλ. 2645026208.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, παρακαλούμε να πραγματοποιήσετε είσοδο στην ι-στοσελίδα training.sch.gr με τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δί-κτυο.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 801-11-801-81 ή στο helpdesk@ioa.sch.gr

Σας περιμένουμε!


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

15:00 – 16:45
 • Καλωσόρισμα – Εγγραφή
 • Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και οι υπηρεσίες του
 • Το έργο «Στηρίζω» ως πράξη αναβάθμισης και υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας
 • Το πληροφοριακό σύστημα helpdesk.sch.gr
 • «Το Ψηφιακό Σχολείο»
  • Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr)
16:45 – 17:00
 • Διάλειμμα
17:00 – 18:45
 • Τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας ΣΕΠΕΗΥ
 • Υποστήριξη ΣΕΠΕΗΥ (Windows 2003 Server) (Workshop)
18:45 – 19:00
 • Διάλειμμα
19:00 – 20:30
 • Δημιουργία ιστοσελίδων με χρήση Joomla (Workshop

Πέμπτη 4 Δεκ 2014

Νέες καταληκτικές ημερομηνίες απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. στο κτηματολόγιο

Σύμφωνα με τις «Επισημάνσεις σχετικά με την ηλεκτρονική απογραφή εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σχολικών μονάδων και μονάδων υποστήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 193115/Δ2/28-11-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ., η υποβολή της ψηφιακά υπογεγραμμένης απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε. θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τις μονάδες σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό προγραμματισμό:

Κατηγορία Μονάδας Ημερομηνία υποβολής  ηλεκτρονικής απογραφής εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
 • Περιφερειακές Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 • Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 • ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.
05/12/2014
 • ΓΕ.Λ.
15/01/2015
 • Γυμνάσια
05/02/2015
 • Ε.Κ./ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ.
05/02/2015
 • Ε.Ε.Ε.Κ.
05/02/2015

Εκπαιδευτικές Δράσεις Πληροφορικής για την «Ώρα του Κώδικα» (8-14 Δεκεμβρίου 2014)

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής, με την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 148023/Γ2/17-09-2014, διοργανώνουν, υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Πληροφορικής στην παγκόσμια δράση Προγραμματισμού «Η Ώρα του Κώδικα» http://code.org/.

Μετά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού τον Οκτώβριο και σε συνέχεια των δράσεών μας, συμμετέχουμε στη παγκόσμια δράση για την Εκπαιδευτική Εβδομάδα της Επιστήμης των Υπολογιστών στις 8-14 Δεκεμβρίου 2014. Δηλώστε τώρα τη συμμετοχή σας στο http://hourofcode.com/gr.

Εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε μαζικές εκδηλώσεις για να τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές του. Στο μήνυμα «…οποιοσδήποτε μπορεί να μάθει τα βασικά για τον προγραμματισμό», η ιδέα είναι να προβληθεί ο Προγραμματισμός και να έρθουν σε επαφή μ’ αυτόν άτομα που έχουν την επιθυμία να αποκτήσουν βασικές γνώσεις. Κάθε μαθητής πρέπει να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει την Επιστήμη των Υπολογιστών, που θα τον βοηθήσει να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα, τη λογική και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, μέσω της Αλγοριθμικής σκέψης.

Συγκεκριμένα, για τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής κλ. ΠΕ19-20, προτείνεται η εκπόνηση κατάλληλης αυθεντικής μαθησιακής βιωματικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια μιας (1) διδακτικής ώρας μαθήματος Πληροφορικής για κάθε τμήμα μέσα στην εβδομάδα, που μπορεί να περιλαμβάνει ανάπτυξη/τροποποίηση κώδικα, επίδειξη, προβολή video κλπ

Παράλληλα με το υλικό που εμπλουτίζεται καθημερινά στο http://studio.code.org/, αναρτώνται προοδευτικά έτοιμες δραστηριότητες και προτάσεις διεξαγωγής τους στο δικτυακό τόπο της ελληνικής προσπάθειας των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής: https://cseduweek.wordpress.com/δραστηριότητες-στην-τάξη

Τέλος, στα παρακάτω links μπορείτε να βρείτε υποστηρικτικό υλικό για τις δράσεις σας.

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων

Γεράσιμος Πολυμέρης

 

Afisa-A3-code-hour-Ionio

Ανακοίνωση 5ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα

To 5ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στην Κέρκυρα (http://digifest-ker.blogspot.gr/) θα πραγματοποιηθεί στην Ιόνιο Ακαδημία την Πέμπτη και Παρασκευή 2-3 Απριλίου 2015 με ευθύνη Τοπικής οργανωτικής επιτροπής, που συντονίζει ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ιονίων Νήσων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων, του Ιονίου Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Κέρκυρας.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση 5ου Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας Κέρκυρας 2015

Τετάρτη 1 Οκτ 2014

Αρχική παραγωγική λειτουργία του ΠΣ MyLab – Έργο ΣΤΗΡΙΖΩ

Αγαπητοί συνεργάτες καλημέρα,

στα πλαίσια της αρχικής παραγωγικής λειτουργίας της υπηρεσίας MyLab (υποσύστημα του Μητρώου Μονάδων ΠΣΔ – έργο ΣΤΗΡΙΖΩ ΠΕ2.21), θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο url http://mmsch.teiath.gr/mylab έχει αναρτηθεί η νεότερη έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος. Η νέα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που είχαν προταθεί από τους Υπεύθυνους ΚΕΠΛΗΝΕΤ των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης της Αττικής, πλην της διαλειτουργικότητας με το ΠΣ Κτηματολογίου η οποία ακόμα εκκρεμεί.

Υπενθυμίζω ότι το σύστημα υποστηρίζει τις ακόλουθες ομάδες χρηστών:

 • Διευθυντές Σχολείων (Πλήρη δικαιώματα επί των εργαστηρίων της σχολικής τους μονάδας)
 • Υπεύθυνοι Εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ/ΕΤΠ (Πλήρη δικαιώματα επί του/των εργαστηρίου/ων υπό την ευθύνη τους)
 • Χρήστες ΚΕΠΛΗΝΕΤ (Πλήρη δικαιώματα προβολής των εργαστηρίων της περιοχής ευθύνης τους)
 • Χρήστες ΥΠΑΙΘ (Πλήρη δικαιώματα προβολής όλων των εργαστηρίων)

Μπορείτε να προσπελάσετε τηυν υπηρεσία Mylab με τα στοιχεία των λογαριασμών σας στο ΠΣΔ, μιας και έχει ολοκληρωθεί με την υποδομή SSO.
Προσοχή: Όποιος χρήστης αντιμετωπίσει πρόβλημα προσωποποιημένης πρόσβασης στο Mylab, παρακαλείται να επιβεβαιώσει την υπηρεσιακή του ιδιότητα (Διευθυντής Σχολείου, Υπεύθυνος σχολικού εργαστηρίου ΣΕΠΕΗΥ, Υπεύθυνος/Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ) και τη σχολική μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί ο λογαριασμός του, από την επιλογή «Προσωπικά Στοιχεία» του πίνακα ελέγχου-mysch, μετά από σύνδεση στο portal του ΠΣΔ (www.sch.gr). Εναλλακτικά, καλέστε τα οικία γραφεία αρωγής χρηστών ΠΣΔ στο 801-11-801-81 για τον έλεγχο των ιδιοτήτων του λογαριασμού σας.

Οι δυνατότητες της υπηρεσίας Mylab είναι διαφορετικές ανά ομάδα χρηστών. Η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης της κάθε ομάδα χρηστών, είναι δυνατή μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης.

Η υπηρεσία Mylab έχει αρχικοποιηθεί με στοιχεία που είχαν κοινοποιηθεί επισήμως στο ΤΕΙ Αθήνας από τη Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ.

Για την επιτυχημένη παραγωγική λειτουργία της υπηρεσία Mylab, θα παρακαλούσαμε για τη συμμετοχή σας στη χρήση της.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση,
Ο τεχνικός υπεύθυνος του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ για το ΤΕΙ Αθήνας
Στέλιος Πρέκας


Καλησπέρα,

η πρόσβαση στο εγχειρίδιο χρήσης είναι δυνατή, αφού προσπελάσετε την υπηρεσία, μέσω του μενού χρήστη που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από το link http://myfiles.sch.gr/server/get/d7701f86e3fcc44238c18f2b6b08cad4b

Προσοχή: Η υπηρεσία mylab δεν έχει καμιά επικάλυψη με το Πληροφοριακό Σύστημα Κτηματολογίου του ΠΣΔ. Η υπηρεσία Mylab εστιάζει στην κωδικοποίηση της οντότητας «σχολικό εργαστήριο» ενώ το ΠΣ Κτηματολογίου στοχεύει στην απογραφή του υπολογιστικού και δικτυακού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας. Τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα και όταν επικοινωνήσουν μεταξύ τους, θα δίνουν στους χρήστες τους μία πλήρη εικόνα για την κατάσταση των εργαστηρίων των σχολικών μονάδων.

Στην εισαγωγή του εγχειριδίου χρήσης περιγράφονται οι στόχοι και οι σκοποί του mylab.

Με εκτίμηση,
Στέλιος Πρέκας

Τετάρτη 2 Ιουλ 2014

myfiles, υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί,

στα πλαίσια της Δράσης Α2 του Έργου ΣΤΗΡΙΖΩ1, αναπτύχθηκε η υπηρεσία Διαμοιρασμού Αρχείων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης, διαχείρισης και διαμοιρασμού αρχείων μεταξύ των χρηστών του ΠΣΔ μέσω web-based περιβάλλοντος με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://myfiles.sch.gr.

Η υπηρεσία «Διαμοιρασμού Αρχείων» θα αντικαταστήσει την παλιά υπηρεσία «Προσωπικός Χώρος Αρχείων» που είναι προσβάσιμη στο URL http://wfm.sch.gr. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάβασης, προβλέπεται η μεταφορά των αρχείων που διατηρούνται στην παλιά υπηρεσία, στους πόρους της νέας υπηρεσίας, για όλους τους χρήστες του ΠΣΔ. Η μεταφορά αυτή θα εκτελεστεί από τους διαχειριστές του ΠΣΔ και θα λάβει χώρα στις 14/7/2014.

Σας επισημαίνουμε ότι τα αρχεία που πρόκειται να μεταφερθούν δε σχετίζονται με τα web αρχεία των ιστολογίων και των ιστοσελίδων σας στο ΠΣΔ.

Για την εξοικείωσή σας με τη νέα υπηρεσία, σας παραπέμπουμε στον βασικό οδηγό χρήσης που είναι διαθέσιμος στο link http://myfiles.sch.gr/server/get/d2c403fed24d14ecc8269ceec6ba473fa

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση για τη νέα υπηρεσία και για τη διαδικασία μετάβασης μπορείτε αποστέλλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση teiath-net@sch.gr.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr

1 (Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»)

Νέα Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων – Τηλεκπαιδεύσεων του ΠΣΔ

Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, φίλοι εκπαιδευτικοί

Το μήνυμα αυτό αφορά την αρχική αναγγελία της νέας υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων και Τηλεκπαιδεύσεων (http://meeting.sch.gr) που θέτει σε λειτουργία το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Η ενημέρωση αυτή έχει σκοπό τη δοκιμή και τη χρήση της νέας υπηρεσίας, παράλληλα με  διατύπωση παρατηρήσεων, σχολίων και προτάσεων από την πλευρά σας. Θεωρούμε ότι η υπηρεσία αυτή μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική κοινότητα. Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις σας μας βοηθούν και τις αναμένουμε με ενδιαφέρον στο info@sch.gr

Η υπηρεσία αυτή αναπτύχθηκε στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «ΣΤΗΡΙΖΩ»[1]

Ακολουθεί η περιγραφή, οι σύνδεσμοι χρήσης και οδηγιών της υπηρεσίας Τηλεδιασκέψεων– Τηλεκπαιδεύσεων.

Σας ευχαριστούμε για τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και για τη συνεργασία σας.

Υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων- Τηλεκπαιδεύσεων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο προσφέρει τη νέα υπηρεσία Τηλεδιασκέψεων –Τηλεκπαιδεύσεων στα μέλη του. Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικός, Σχολική ή Διοικητική Μονάδα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει και να διεξάγει τηλεδιασκέψεις και τηλεκπαιδεύσεις

 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των τηλεδιασκέψεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου http://meeting.sch.gr
 2. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 3. Για να δημιουργήσετε μία τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση επιλέξτε «Δημιουργήστε» και στη συνέχεια:
  • Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες στη φόρμα που θα εμφανιστεί.
  • Μπορείτε να ανεβάσετε συνοδευτικό υλικό αυτή τη στιγμή,  μια εικόνα ή κάποια αρχεία, για την προετοιμασία των ενδιαφερομένων. Μπορείτε να αφήσετε το σημείο αυτό  και να το επιμεληθείτε αργότερα, αν χρειάζεται να ανεβάσετε κάποιο υλικό.
  • Ολοκληρώστε τη διαδικασία με  το πλήκτρο «Καταχώρηση».
  • Η τηλεδιάσκεψη σας έχει δημιουργηθεί !

Στη συνέχεια μπορείτε να προσκαλέσετε τους συνεργάτες σας, δηλαδή εκπαιδευτικούς, σχολεία ή ακόμα και τους μαθητές σας, στην τηλεδιάσκεψη που μόλις δημιουργήσατε.

Κάθε προσκεκλημένος θα λάβει ειδοποίηση για την πρόσκληση αυτή και μπορεί να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, επιλέγοντας τον σύνδεσμο που υπάρχει στο μήνυμα της πρόσκλησης.

Εσείς μπορείτε να δείτε κάθε φορά την επιβεβαίωση (δήλωση) συμμετοχής των προσκεκλημένων σας.

Χρήση

 • Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα
 • Ομιλία και παρουσίαση (εισήγηση) ενός θέματος
 • Τηλεκπαίδευση-εικονική τάξη, όπου  ο εκπαιδευτικός ή οεισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μάθημα  που απευθύνεται σε μαθητές ακροατές ή γενικά ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, γεωγραφικά απομακρυσμένα και οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση μέσω του υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο περιβάλλον της εικονικής τάξης που διαμορφώνει το σύστημα, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης για τη συμμετοχή τους αυτή.

Χαρακτηριστικά  Τηλεδιασκέψεων

Περιβάλλον του συστήματος.

 1. Πλήρως εξελληνισμένο περιβάλλον.
 2. Οπτικοακουστική επικοινωνία: Επικοινωνία  με φωνή εφόσον διαθέτετε απλές συσκευές ήχου ( ηχεία ή ακουστικά και μικρόφωνο) και εικόνα (video) εφόσον διαθέτετε κάμερα.
 3. Προβολή παρουσιάσεων (slides) κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης και άλλου υλικού: Ο εισηγητής (δημιουργός) μπορεί να προβάλει παρουσιάσεις (slides) ή άλλο υλικό εφόσον το ανεβάσει στο χώρο της τηλεδιάσκεψης. Τα μέλη ομοίως μπορούν να ανεβάσουν υλικό με την άδεια του εισηγητή.
 4. Διαμοιρασμός επιφάνειας εργασίας για παρουσίαση εφαρμογών: Ο εισηγητής έχει τη δυνατότητα να διαμοιράσει την επιφάνεια εργασίας του ώστε να πραγματοποιήσει επίδειξη κάποιας εφαρμογής που έχει εγκατεστημένη στον υπολογιστή του, π.χ. κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό.  Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δοθεί από τον εισηγητή και σε άλλο μέλος της τηλεδιάσκεψης.
 5. Επικοινωνία με άμεσο μήνυμα (chat).
 6. Ασπροπίνακας (white board) για ελεύθερη γραφή ή σχεδιασμό σ’ αυτόν.

Δημιουργία και οργάνωση τηλεδιασκέψεων ή τηλεκπαιδεύσεων

 1. Δημιουργία τηλεδιασκέψεων μόνο από πιστοποιημένα μέλη (χρήστες) του  Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, εκπαιδευτικούς, σχολεία και  διοικητικές μονάδες. Οι μαθητές δεν μπορούν να δημιουργήσουν τηλεδιάκεψη–τηλεκπαίδευση, μπορούν όμως να συμμετέχουν.
 2. Πρόσκληση για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη από τον κατάλογο του ΠΣΔ: Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα συναδέλφους σας, σχολεία ή μαθητές  μέσα από τον κατάλογο μελών του ΠΣΔ και να τους στείλετε πρόσκληση συμμετοχής.
 3. Χρονοπρογραμματισμός  τηλεδιασκέψεων. Ο δημιουργός (εισηγητής της τηλεδιάσκεψης)  μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα των τηλεδιασκέψεων που θα πραγματοποιήσει  και να στείλει προσκλήσεις ή ανακοινώσεις για αυτές.
 4. Προσκλήσεις και διαχείριση δήλωσης συμμετοχής . Ο δημιουργός   έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τους προσκεκλημένους και τα μέλη  μιας τηλεδιάσκεψης. Μπορεί επίσης σε οποιαδήποτε στιγμή να προσκαλέσει επιπλέον πιθανούς ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, με αποστολή ειδοποιήσεων.
 5. Ελεύθερη και ελεγχόμενη συμμετοχή χρηστών στη τηλεδιάσκεψη:  Ο δημιουργός της τηλεδιάσκεψης μπορεί να ορίσει  στην επιλογή «Συμμετοχή» έναν από τους ακόλουθους τρόπους.
  • με προσκλήσεις
  • με  έγκριση από τον εισηγητή
  • ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής
 1. Δημοσιότητα: Αν  η τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση αφορά το ευρύτερο κοινό όπως ορίζεται στην επιλογή  «Συμμετοχή»  τότε  η τηλεδιάσκεψη ανακοινώνεται  δημόσια  στο «Δείτε» (κατάλογος τηλεδιασκέψεων) του  http://meeting.sch.gr

Οδηγίες και Βοήθεια

Περισσότερη ενημέρωση και οδηγίες για την υπηρεσία θα βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Tηλέφωνο (χρέωση μία αστική μονάδα): 801-11-801-81

e-mail: info@sch.gr

[1]  «ΣΤΗΡΙΖΩ» – Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Παρασκευή 27 Ιουν 2014

Νέα έκδοση PHP 5.4 στο ΠΣΔ

Το πιο κάτω μήνυμα αφορά μόνο τους χρήστες  οι οποίοι έχουν δικτυακό τόπο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι, φίλοι εκπαιδευτικοί

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στους WebServers του ΠΣΔ λειτουργεί πλέον και η έκδοση 5.4 της PHP (έκδοση 5.4.28). Η έκδοση αυτή της PHP δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης, ακόμα και των τελευταίων εκδόσεων δημοφιλών CMS όπως για παράδειγμα Joomla 3.3, Moodle 2.7+ κοκ.

Καθώς στους ιστοτόπους των χρηστών εξακολουθεί να λειτουργεί ως  βασική έκδοση της PHP η 5.3, θα πρέπει προκειμένου να ενεργοποιηθεί η έκδοση 5.4, να δημιουργηθεί στον φάκελο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το CMS, το αρχείο .htaccess με το ακόλουθο περιεχόμενο

AddHandler php54 .php

Η ρύθμιση αυτή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία ιστοτόπων με CMS Joomla 3.3, με δεδομένο ότι το CMS αυτό απαιτεί PHP έκδοση μεταγενέστερης της PHP 5.3.10.

Επισημαίνουμε ότι για τις ήδη υπάρχουσες ιστοσελίδες χρηστών του ΠΣΔ που εντοπίστηκαν και που εκτελούν την έκδοση 3.3 του Joomla, και οι οποίες λειτουργούν κάτω από την διεύθυνση http://users.sch.gr/<όνομα χρήστη>, έχει οριστεί αυτόματα κατά την αναβάθμιση της PHP η χρήση της έκδοσης 5.4 με ενημέρωση του αρχείου .htaccess.

Υπενθυμίζουμε, όπως σας έχουμε ενημερώσει και σε προηγούμενο μήνυμά μας, ότι τυπικά το ΠΣΔ παύει την υποστήριξη της PHP 5.2.x την 1η Ιουλίου 2014 και οι χρήστες θα πρέπει να έχουν φροντίσει να προσαρμόσουν τους ιστοτόπους τους. Αν αυτό δεν έχει καταστείδυνατό μέχρι τώρα, θα πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να μην αντιμετωπίσετε διακοπή λειτουργίας του ιστοτόπου σας. Σε κάθε περίπτωση το ΠΣΔ δε μπορεί να δεσμευτεί για διατήρηση της PHP 5.2.x μετά την 1η Οκτωβρίου του 2014.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι στην ιστοσελίδα http://www.sch.gr/2010-04-07-07-28-46/2010-04-07-09-19-26/2010-07-05-10-37-49/cms μπορείτε να βρείτε σημαντικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουργία των διαφόρων CMS στο ΠΣΔ.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε.

Με εκτίμηση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

——————————————————————-

Υπηρεσία Υποστήριξης Χρηστών, http://www.sch.gr/helpdesk

Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων

Τηλέφωνο:  801-11-801-81

e-mail: webhost@sch.gr

Σάββατο 31 Μάι 2014

Πρώτος ο Chrome, δεύτεροι οι mobile Web Browsers

Από την έλευση του το 2008 ο Google Chrome κέρδιζε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους χρήστες, ώσπου το 2012 ξεπέρασε τον Internet Explorer παγκοσμίως σε αριθμό χρηστών. Σύμφωνα με την StatCounter, οι πιο δημοφιλείς web browsers ανά χώρα τον Φεβρουάριο του 2014 είναι όπως στην παρακάτω εικόνα:

Countries_by_most_used_web_browser_2014.02

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Safari
 • Opera

Πιο εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι mobile συσκευές ξεπέρασαν τον Internet Explorer:
Usage_share_of_web_browsers_(Source_StatCounter).2014.02