Λειτουργία – Συντήρηση – Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014

Δείτε τα συνημμένα:

  1. Λειτουργία – Συντήρηση – Υποστήριξη ασύρματου συστήματος μετάδοσης δεδομένων VBI σχ. έτος 2013-2014
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής και Περιγραφή συστήματος VBI σχ. έτος 2013-2014
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Οδηγός λήψης της Υπηρεσίας EDCAST μετά την παύση λειτουργίας της ΕΡΤ