Κλασσικός Αθλητισμός Γυμνασίων & Α Φάσης ΓΕΛ & ΕΠΑΛ σχ. έτους 2017-18

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δ/νσης Δ.Ε. Λευκάδας αφού έλαβε    υπόψη, δείτε σχετικά: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α΄ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-18,ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΓΕΛ& ΕΠΑΛ,ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΤΟΜΙΚΩΝ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ