Προκήρυξη ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ Χειροσφαίρισης μαθητών-τριών Δημοτικών Σχολείων σχ.έτους 2015-16

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) της Δ/νσης Δ.Ε.Λευκάδας αφού έλαβε υπόψη, δείτε σχετικά:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-16,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ,ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ