Προκήρυξη Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Ομαδικών Αθλημάτων Α Φάσης Λυκείων σχ.έτους 20151-16

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων της ΔΔΕ Λευκάδας ,αφού έλαβε υπόψη, δείτε σχετικά:ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-16,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2015-16,ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ,ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΙΚΑ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ