Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα που αφορούν τις άδειες των εκπαιδευτικών. Παρακαλείσθε, όπως χρησιμοποιείτε τα έντυπα με την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά, ώστε να υπάρχει ομοιομορφία σε όλα τα έντυπα της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας και να μην παρατηρούνται προβλήματα στοίχισης ή και έλλειψης χώρου κατά τη σύνταξη του εγγράφου.

Όλα τα έντυπα (αιτήσεις και αποφάσεις) είναι έτοιμα προς χρήση και έχουν επισημανθεί με κόκκινο χρώμα, τα πεδία που πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας.

Σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε την επικαιροποιημένη νομοθεσία, για κάθε τύπο άδειας, για:

και το σύντομο οδηγό για τη διαδικασία χορήγησης αδειών.


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

  • Μπορείτε να τα κατεβάσετε όλα μαζί σε συμπιεσμένη μορφή, κάνοντας κλικ στο διπλανό εικονίδιο: 
  • Αν χρειαστείτε πρόγραμμα αποσυμπίεσης μπορείτε να κατεβάσετε ένα δωρεάν, εδώ: 
  • Εναλλακτικά, επιλέξτε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει από την παρακάτω λίστα:

1. Κανονική Άδεια


2. Αναρρωτική Άδεια


3. Άδεια Ασθενείας Τέκνου


4. Άδεια Διευκόλυνσης για ενημέρωση Σχολικής Επίδοσης Ανηλίκων Τέκνων


5. Ειδική Άδεια Αιμοδοσίας


6. Ειδική Άδεια (γέννησης τέκνου, γάμου, θανάτου, νοσήματος, αναπηρίας, γονέα τέκνου με Δ.Α.Δ., για συμμετοχή σε δίκη, άσκησης εκλογικού δικαιώματος)


7. Άδεια Εξετάσεων ή για Επιμορφωτικούς Επιστημονικούς Λόγους


8. Λοιπά έντυπα αιτήσεων:


9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986


10. Άδειες εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ

Υπενθυμίζεται ότι από 1/1/2018, θα πρέπει σε όλα τα έγγραφα ΕΣΠΑ, να υπάρχει το νέο λογότυπο (δείτε σχετικά, εδώ).

Οπότε για εκπαιδευτικούς ΕΣΠΑ θα πρέπει η αίτηση, το διαβιβαστικό του σχολείου και η απόφαση χορήγησης να έχουν υποχρεωτικά και το νέο λογότυπο.