Κίνηση σώματος σε κατακόρυφο επίπεδο

Το πρόγραμμα προσομοιώνει την κίνηση ενός αντικειμένου σε οριζόντιο δάπεδο ή σε κατακόρυφο επίπεδο υπό την επίδραση του βάρους του, της τριβής (αν υπάρχει) και μιας ακόμα δύναμης της οποίας τα χαρακτηριστικά επιλέγονται από το χρήστη. Αναπτύχθηκε από τον Σπύρο Χόρτη, καθηγητή ΠΕ04 του Λυκείου Καρυάς Λευκάδας, με την πολύτιμη βοήθεια του Γιάννη Γραμματικόπουλου, καθηγητή ΠΕ19 του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας.