Δευτέρα 13 Φεβ 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου Λ.Τ. Βασιλικής στην Πάτρα (11-13/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Βασιλικής Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του Σχολείου στη Βασιλική Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Τρίτη 28/2/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

 

Δευτέρα 6 Φεβ 2017

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στο ΚΠΕ Θέρμου (23-25/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 9/2/2017 και ώρα 11 π.μ.

Παρασκευή 3 Φεβ 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Νυδριού στη Ξάνθη (17-19/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι την Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 12:30 μ.μ. ή με Ταχυδρομική Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Παρασκευή 27 Ιαν 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Φεστιβάλ της Καρδίτσας (6-7/3/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα 6/2/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Τετάρτη 25 Ιαν 2017

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκδρομή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη (16-18/2/2017)

***ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ*** : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος_Ανακοινοποίηση στο ορθό

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Διευθυντή του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 11 π.μ.

 

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας (23-24/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 31/1/2017 και ώρα 13:00.

Τρίτη 17 Ιαν 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τετραήμερη εκδρομή του συνόλου Βυζαντινής Μουσικής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Καβάλα

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 20/01/2017 και ώρα 10:00 πμ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 20/01/2017 και ώρα 10.30 πμ.

Δευτέρα 9 Ιαν 2017

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη και στο Βελιγράδι (6-12/2/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Παρασκευή 13/1/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

Πέμπτη 22 Δεκ 2016

Προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη επίσκεψη του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου στην Αθήνα (Βουλή των Ελλήνων), 17-19/2/2017

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας (Καραβέλα 11) μέχρι και την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.

Πέμπτη 15 Δεκ 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διήμερη εκδρομή της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στην Αθήνα (13-14/1/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο επισυναπτόμενο έγγραφο του Μουσικού σχολείου Λευκάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την Τετάρτη 21/12/2016 και ώρα 10:30 π.μ.