Δευτέρα 1 Απρ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς στο ΚΠΕ Κόνιτσας

Ο Διευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο ΚΠΕ  ΚΟΝΙΤΣΑΣ και στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την  Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 πμ στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας με Τ.Κ. 31100.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.

Πέμπτη 28 Μαρ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Β΄ Λυκείου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας, στην Κέρκυρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας,μέχρι την Τρίτη 02/04/2019 και ώρα 10:30 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 11.00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη

Τρίτη 26 Μαρ 2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Γ’ τάξης του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας σε Βόλο-Σκιάθο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, αυτοπροσώπως ή με ταχυδρομική εταιρία στο Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 10:00 π.μ.  Οι φάκελοι θα ανοιχτούν την Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 10:30 π.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη.

Πέμπτη 21 Μαρ 2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών των Α’ και Β΄ Λυκείου του 2ου Γ.Ε.Λ. στην Ξάνθη – Κομοτηνή σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681/6-3-2017 απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας, μέχρι την Πέμπτη 28/03/2019 και ώρα 10.30 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση διδακτικής επίσκεψης του Μουσικού σχολείου Λευκάδας, στην Άρτα

 Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση διδακτικής επίσκεψης εκδρομής του σχολείου μας στην Άρτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Τρίτη 26-03-2019 και ώρα 10:30 π.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 11.00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Παρασκευή 15 Μαρ 2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στο Κ.Π.Ε. Πραμάντων 11-13/4/2019

Η Διευθύντρια του Γυμνασίου και Λ.Τ. Μεγανησίου, ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για την μετακίνηση των μαθητών και συνοδών καθηγητών στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή της B΄ Γυμνασίου του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στη Μονεμβασιά 12-14/04/2019

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής του σχολείου μας στη Μονεμβασιά.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη.

Πέμπτη 7 Μαρ 2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας στην Ξάνθη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου  ΓΕΛ  Λευκάδας  το  αργότερο μέχρι την Τετάρτη   13/3/2019 και ώρα  11 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη

Τετάρτη 6 Μαρ 2019

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη του 1ου ΓΕ.Λ Λευκάδας στον Βόλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου  ΓΕΛ  Λευκάδας  το  αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 12 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη

Τρίτη 26 Φεβ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση Μουσικών Συνόλων του Μουσικού σχολείου Λευκάδας, στην Ξάνθη μεταξύ 17 και 21 Απριλίου 2019

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση πενθήμερης εκδρομής του σχολείου μας στην Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας,μέχρι την Τετάρτη 7-3-2019 και ώρα 10:30 π.μ.. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 11.00 πμ.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική προκήρυξη

Δευτέρα 25 Φεβ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση οικονομικής προσφοράς, για πραγματοποίηση μετακίνησης (μετάβαση και επιστροφή) μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών στo Vigo της Ισπανίας.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικά, αρκεί να διασφαλιστεί ότι θα έχουν παραληφθεί από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μέχρι την 05-03-2019 και ώρα 13:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Ανακοινοποίηση – Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την πενθήμερη εκδρομή της Γ τάξης του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κωνσταντινούπολη

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01/03/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου