Τετάρτη 4 Μαρ 2020

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την τριήμερη εκδρομή του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας στην Βουλή – Αθήνα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Διευθύντριας του ΕΕΕΕΚ Λευκάδας (Ειδικό Σχολείο Β/θμιας Εκπ/σης), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Παρασκευή 21 Φεβ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη πενθήμερη εκδρομή της χορωδίας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στο Πιτέστι της Ρουμανίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με      Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο

Γραφείο του Δ/ντη του 1ου Γυμνασίου  Λευκάδας, μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου   2020 και ώρα 10.00 π .μ .

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο του σχολείου

Τετάρτη 12 Φεβ 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στο Ναύπλιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με Ταχυδρομική Εταιρεία σε κλειστό φάκελο με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας, μέχρι την Δευτέρα 17/2/2020  και ώρα 13:00 μ.μ. Οι προσφορές θα ανοίξουν την ίδια μέρα και ώρα 13.00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα πλαίσια του ωρολογίου προγράμματος στα Ιωάννινα -Μέτσοβο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο
της Διευθύντριας του σχολείου μέχρι τη ΤΡΙΤΗ 18/02/2020 και ώρα 10.00 π.μ. ή με Ταχυδρομική
Εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια ημέρα και ώρα.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την μετακίνηση μαθητών της Μπαντίνας (σχ. έτους 2019 – 2020) του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας στην Ταορμίνα της Σικελίας

 Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση εκδρομής της Μπαντίνας  του σχολείου στην Ταορμίνα με λεωφορείο.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο